Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közalkalmazotti illetménypótlék

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2010. március 16. (Költségvetési Levelek 127. szám, 2606. kérdés)

Kérdés: Középiskolában igazgatóhelyettesként foglalkoztatott matematika-informatika tanár, egyetemi végzettséggel, informatikát nem tanít, közoktatás-vezető, százalékos illetménynövekedését 10%-ban (hasznosítástól független) állapítottuk meg. Adható-e az igazgatóhelyettesnek a vezetői feladatok ellátásához külön számítástechnikai pótlék, ha alkalmazza az informatikai végzettségét?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Nem lehet kinevezett vagy megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezető, valamint a vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbízás feltételeit a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A Kjt. 69. §-a szerint, ha a törvényben megállapított feltételek fennállnak, akkor a közalkalmazott a 70-75. § szerinti illetménypótlékra jogosult. A 70-75. § szerinti illetménypótlék számításának alapját, a pótlékalapot a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, az összeg 2010. évben is 20 000 forint. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Kjt. 69-74. § rendelkezéseiben szabályozottakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlék állapítható meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Kiemelendő, hogy itt a jogszabály szövege feltételes módban szól, tehát ha a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály szerint illetménypótlék adható, de nem kötelező, akkor annak megítélése, juttatása a munkáltató döntési, mérlegelési joga. Döntése nem támadható. Ezt az illetménypótlékot viszont a munkáltató döntése alapján módosíthatja, vagy meg is vonhatja. A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a Kjt.-ben és a Munka Törvénykönyvében meghatározottak mellett még további illetménypótlék jár, illetve illetménypótlék adható. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a pedagógus-munkakörökben[…]

Figyelmébe ajánljuk

A 2008. évi LXI. tv. módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, amely szerint a vezetők és magasabb vezetők esetében a garantált illetmény a vezetői illetményalap és a vezetői munkakör képzettségi osztályához tartozó szorzószám szorzatából áll....

Tovább a teljes cikkhez

Iskolánk gazdasági vezetője 1990-ben végzett a számviteli főiskolán. 2003-ban regisztráltatta magát, mint mérlegképes könyvelő. Jár-e a számviteli főiskola és a mérlegképes könyvelői felsőfokú végzettség alapján a Kjt. 66. § (2) bekezdése szerinti 5%-os...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazott esetében a Kjt. szerint adott garantált illetmény és pótlékok fölött adott munkáltatói hozzájárulás változtatható-e? Az illetmény végső összegét a munkáltató nem csökkentené, hanem belső átrendezést hajtana végre, pl. a munkáltatói döntésű bérből...

Tovább a teljes cikkhez

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése: "A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdések szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint-értéknek a szorzata...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére