Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közalkalmazotti illetménypótlék

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2010. március 16. (Költségvetési Levelek 127. szám, 2606. kérdés)

Kérdés: Középiskolában igazgatóhelyettesként foglalkoztatott matematika-informatika tanár, egyetemi végzettséggel, informatikát nem tanít, közoktatás-vezető, százalékos illetménynövekedését 10%-ban (hasznosítástól független) állapítottuk meg. Adható-e az igazgatóhelyettesnek a vezetői feladatok ellátásához külön számítástechnikai pótlék, ha alkalmazza az informatikai végzettségét?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Nem lehet kinevezett vagy megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezető, valamint a vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbízás feltételeit a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A Kjt. 69. §-a szerint, ha a törvényben megállapított feltételek fennállnak, akkor a közalkalmazott a 70-75. § szerinti illetménypótlékra jogosult. A 70-75. § szerinti illetménypótlék számításának alapját, a pótlékalapot a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, az összeg 2010. évben is 20 000 forint. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Kjt. 69-74. § rendelkezéseiben szabályozottakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlék állapítható meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Kiemelendő, hogy itt a jogszabály szövege feltételes módban szól, tehát ha a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály szerint illetménypótlék adható, de nem kötelező, akkor annak megítélése, juttatása a munkáltató döntési, mérlegelési joga. Döntése nem támadható. Ezt az illetménypótlékot viszont a munkáltató döntése alapján módosíthatja, vagy meg is vonhatja. A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a Kjt.-ben és a Munka Törvénykönyvében meghatározottak mellett még további illetménypótlék jár, illetve illetménypótlék adható. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a pedagógus-munkakörökben[…]

Figyelmébe ajánljuk

A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a...

Tovább a teljes cikkhez

A település lakosságszáma 3000 fő alá csökkent, ilyen esetben mi a teendő a jegyző besorolásával? Csökkenthető-e az illetménye?

Tovább a teljes cikkhez

2009-től módosultak a Kjt. szabályai. Mit kell érteni pontosan kinevezett és megbízott vezetőn? A módosítás alapján úgy értjük, hogy a kinevezett vezető illetményét és szabadságát másként kell megállapítani. A vezetői pótlék a kinevezett vezetőnek is jár? Ha nem,...

Tovább a teljes cikkhez

Vissza lehet-e vonni jogszerűen a közalkalmazott részére határozatlan időre megállapított, munkáltatói döntésen alapuló - garantált összegen felüli - illetményrészt?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére