Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott átsorolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ingatlanértékesítés

Kérdés: Önkormányzat képviselő-testülete 2016 szeptemberében, saját tulajdonában álló ingatlanértékesítésről döntött. Az ingatlan (nem használatból kivont) értékesítése adásvételi szerződés alapján 2017 márciusában történt meg. Az Áhsz. 12. §-ának (6) bekezdése az alábbiakat írja elő: "A mérlegben az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt eszközöket, így különösen a végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba került eszközöket, az Áht. 100. §-a szerint követelés fejében átvett, értékesítendő eszközöket, valamint mindazon eszközöket, amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe." Nem egyértelmű, hogy csak az értékesítési céllal vásárolt ingatlanok esetében, vagy a nem értékesítési céllal meglévő, de - a képviselő-testület döntése alapján - értékesíteni kívánt ingatlanok esetében is szükséges-e az átsorolás elvégzése. Amennyiben az utóbbi esetben is szükséges az átsorolás elvégzése, akkor azt mely időpontban kell megtenni?
Részlet a válaszból: […]adni az MNV Zrt.-nek értékesítésre. Emiatt az átvett tárgyi eszközök csak a követelés fejében átvett készletek között szerepeltethetők. Önkormányzati kör számára az Nvt. 13. §-ának (1) bekezdése szerint 25 M Ft feletti vagyon értékesítése esetében kötelező versenyeztetést ír elő. Önkormányzati intézmények tekintetében az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt értékkorlát vagy a költségvetési rendelete szerint történhet meg saját elhatározású értékesítés.A kérdésben hivatkozott paragrafusban leírtak az adósra vonatkoznak abban az esetben, ha értékesíteni szánt ingatlana van, így különösen végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba került eszköze, ingatlana van.A kérdésben leírt esetben nincs adóssal szembeni követelés, és nem az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanról beszél a kérdező, hanem épp ellenkezőleg, az önkormányzat szándéka az értékesítés. A?kérdéses ingatlant tehát nem kell átsorolniuk.Az ingatlanértékesítés számviteli elszámolása a következő:Bevételi előirányzatok elszámolásaB) Költségvetési számvitel szerintEladási ár áfa nélkül001 09/52/1 09/53/1Kiszámlázott áfa001 09/406/1Szerződéskötés, megrendelésA) Pénzügyi számvitel szerintř řB) Költségvetési számvitel szerintř řTárgyi eszköz átadása a vevőnekA) Pénzügyi számvitel szerintBruttó érték kivezetése8412-8416 1211, 1311, 1411, 1511Terv szerinti, terven felüli értékcsökkenés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4667
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Köztisztviselő átsorolásának kötelezettsége II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba

Kérdés: A képesítési követelményekben az adott feladatkörre előírt felsőfokú szakmai végzettség megléte esetén akkor is át kell sorolni a köztisztviselőt az I. besorolási osztályba, ha a munkáltató úgy gondolja, hogy az adott munkakör középfokú végzettséggel is ellátható?
Részlet a válaszból: […]a felsőfokú iskolai végzettség, a feladatkörére előírt szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.A köztisztviselőt - a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő megszerzését követően - magasabb besorolási fokozatba kell sorolni, ha- a feladatainak ellátására - a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év kivételével - megfelelt fokozatú minősítést kap, és- a következő besorolási fokozathoz jogszabályban előírt feltételeket, vagy- az államigazgatási szerv által írásban meghatározott feltételeket teljesítette.Amennyiben a II. fizetési osztályba sorolt köztisztviselő a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú végzettséget szerez, és a feladatkör ellátható mind középfokú, mind felsőfokú végzettséggel, akkor őt át kell sorolni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3992

3. találat: Közigazgatási szakvizsgához kötött átsorolás

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom majdnem négy éve. Közigazgatási szakvizsgámat a munkáltató által megszabott határidő előtt teljesítettem, azonban a bizonyítvány másolatát elmulasztottam bemutatni a munkáltatónak. A munkáltató 2009 szeptemberében észlelte és hívta fel a figyelmem arra, hogy már 10 hónappal korábban magasabb fizetési fokozatba kellett volna sorolnia, amelyhez hiányzott a szakvizsgám papírja, és kérte ennek bemutatását. Visszamenőlegesen jogosult vagyok-e a magasabb fizetési fokozatra úgy, hogy a megadott határidő előtt teljesítettem a szakvizsgát, de nem mutattam be a bizonyítványt, csak a teljesítésre megszabott határidőt követő tíz hónap múltán, mikor kiderült, hogy szükséges lett volna már korábban az átsorolásomhoz?
Részlet a válaszból: […]kell azt, hogy ez megtörtént, aminek a köztisztviselő a szakvizsga teljesítéséről kiállított szakvizsga-bizonyítvány munkáltató részére történő bemutatásával kell, hogy eleget tegyen. Amíg ezt nem teszi meg - hiába is szerezte meg valójában már a szakvizsgát -, a munkáltató nem járhat el az átsorolás érdekében. Véleményünk szerint sajnos arra sincs mód,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2565