Óvodapedagógus juttatása


A községben 52 fő gyermeklétszámmal, két óvodai csoporttal működik az óvodánk. A két csoport szakmai feladatait 2 fő óvónő (az egyikük a vezető óvónő), 2 fő pedagógiai asszisztens és csoportonként egy-egy dajka látja el. A gyermeklétszám alapján a vezető óvónő heti foglalkozásainak száma 10, a Púétv. 2. melléklete szerint, ettől eltérni csak lefelé lehet a fenntartó döntése alapján. A Púévhr. 9. §-ának (5) bekezdése: "Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja." Fentiek alapján az óvodai csoportokban csak 8 és 12 óra között kötelező óvodapedagógus foglalkoztatása. Esetünkben a vezető óvónőnek – mivel csak 2 fő óvónő van – ezen idő alatt bent kell tartózkodnia az egyik csoportban, hogy megvalósuljon az előbbi követelmény. A Púétv. által biztosított átfedési időre, valamint a többlettanítási időre járó juttatások a vezető óvónő esetében is értelmezhetőek-e? Részükre is megállapíthatók és kifizetők-e ezen juttatások?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. június 4-én (356. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6302

[…] kétórás időtartam alatt nincs jelen a másik óvodapedagógus a csoportban. Megjegyezzük, hogy ha dajka vagy pedagógiai asszisztens jelen van, az szintén nem befolyásolja a díjazásra való jogosultság fennállását, hiszen az átfedési idő szabályában kifejezetten egymást váltó óvodapedagógusok vannak említve.Az más kérdés, hogy az adott óvodában ténylegesen alkalmazzák-e az átfedési idő jogintézményét. A Púévhr. 9. §-ának (5) bekezdése csak arról szól, hogy a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott mikor láthat el gyermekfelügyeletet, nem arról, hogy az óvoda hogyan szervezi a napi tevékenységét – ez tehát munkajogi, és nem az óvoda működésével kapcsolatos szakmai szabály. Azt, hogy az adott óvoda milyen rendben működik, azaz vannak-e délután is foglalkozások, vagy csak gyermekfelügyelet, egyfelől a 20/2012. EMMI rendelet 12. §-a határozza meg, mely kimondja, hogy "az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik". E szabály 2020. augusztus 31-ig e mondatot így folytatta: "az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitvatartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel". A második tagmondat hatályon kívül helyezése óta azt, hogy az adott óvodában a teljes […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.