Iparterület kialakításával összefüggő kiadások áfája


Önkormányzatunk pályázatot ad be iparterület kialakítására. Azokkal a tevékenységekkel kapcsolatban, amikhez kötődően áfafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, a kiadások utáni áfát vissza tudjuk igényelni. A pályázati támogatási igényt attól függően bruttó vagy nettó módon kell beadnunk, hogy az áfát a kiadásokkal kapcsolatban vissza tudjuk-e majd igényelni. Sajnos nekünk nem egyértelmű ez most. Ami nehezíti a kérdés eldöntését, hogy az áfát az iparterület kialakításával kapcsolatban vissza tudja-e az önkormányzat igényelni, hogy a kiadások most jelentkeznének az önkormányzatnál, a bevétel viszont csak évek múlva, és a bevétel azon túl, hogy évek múlva jelentkezik csak, még ráadásul mint iparterület-értékesítés fordított áfás is, tehát az áfát nem az önkormányzatunk fizeti majd a NAV felé, hanem a vásárló? A pontos kérdés az lenne, hogy az áfa ezzel az iparterület kialakításával kapcsolatos kiadásoknál visszaigényelhető-e?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. december 20-án (333. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5899

[…] ráfordítás és a bevétel (ellenérték) keletkezése közötti időbeni eltérés, ami beruházással járó előkészítés esetén gazdaságilag egyébként is észszerűen magyarázható; sem az, ha a későbbi értékesítés során az ügyleti feleknek történetesen az Áfa-tv. 142. §-a szerinti fordított adózás szabályai szerint kell eljárniuk.Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet, ha a szóban forgó ipari terület ingatlant jelent, akkor különös körültekintéssel kell eljárni, mert az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j), k) és l) pontjai alapján alapesetben az ingatlannal kapcsolatos ügyletre áfamentesség érvényesül, ami áfalevonásra nem jogosít. Ettől az alapeseti megítéléstől eltérést az jelent, ha értékesítés esetén az ingatlan az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) vagy k) pontján belül említett kivételek valamelyike alá tartozik, bérbeadás esetén pedig […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.