Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Mezőgazdasági terület adásvétele

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. november 10. (Költségvetési Levelek 121. szám, 2501. kérdés)

Kérdés: 2009 júliusában mezőgazdasági terület adásvételében állapodtunk meg egy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet végző magánszeméllyel. Elmondása szerint egy nagyobb mezőgazdasági célra hasznosítható földterületet 1994-ben szerzett, melyet 1998-ban osztatott föl több helyrajzi számra. A telkek beépítetlen területté minősítése is megtörtént. Jelenleg pedig folyamatban van a megosztott ingatlanok közműre csatlakoztatása is. A kérdésünk arra vonatkozik, hogy áfaköteles-e az így értékesített ingatlan. Ha mi a magánszemély által értékesített első három ingatlan valamelyikét megvásároljuk, akkor adómentes lesz-e a sorozat jellegű értékesítés szabályainak alkalmazásával?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]értékesíti-e az ingatlanokat. Az eset áttekintéséhez alapvetően az Áfa-tv. 5. § (1) bekezdés szerinti adóalanyiságot szükséges vizsgálni. E jogszabályhely alapján adóalanynak minősül az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az Áfa-tv. 6. § (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenységnek minősül a bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végzett tevékenység, így különösen: a termelésre irányuló ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységet is. Az adóalanyiság tehát független attól, hogy a végzett gazdasági tevékenység eredménnyel jár-e vagy sem. Mint látható, a gazdasági tevékenység meghatározásának lényeges eleme a rendszeresség, illetve az üzletszerűség: e két jellemző közül már az egyik önállóan is megalapozza az áfa alanyiságot. A rendszeresség és üzletszerűség - bár hasonló tartalmú -, mégsem azonos jelentésű. Annak ellenére, hogy mind a kettő feltételez bizonyos fokú állandóságot, folytonosságot, az üzletszerűség a rendszerességnél kicsit többet takar. A rendszeresség esetében mindegy, hogy a tevékenységet nyereség vagy haszonszerzés céljából végzik-e, a hangsúly az ismétlődésen van, míg az üzletszerűség feltételez egy bizonyos mértékű nyereségre irányultságot. Adott esetben a rövid időn belül történő több ingatlan értékesítése ugyan nem feltétlenül nevezhető rendszeresnek, az üzletszerűség vizsgálata során azonban megteremtheti az adóalanyiságot. Üzletszerűnek lehet nevezni azt is, ha két vagy három ingatlan értékesítése olyan mértékű bevételt eredményez, amely az értékesítő személy megélhetésében nem elhanyagolható mértékű. Álláspontunk szerint a leírtak alapján már az első ingatlan értékesítése esetén megállapítható, hogy a természetes személy tulajdonába került mezőgazdasági terület értékesítésekor általánosforgalmiadó-alanyként köteles eljárni az őstermelő, mivel azért osztotta meg, nyilvánította belterületté, illetve azért közművesítette az ingatlanokat,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mikortól mentes a gépjárműadó megfizetése alól az a magánszemély, akinek a súlyos mozgáskorlátozottságról az orvos 2009. évben kiállította a szükséges igazolást, és amelyben az állapot fennállásának kezdetét 2005. év 06. hónapban állapította meg. Ki minősül súlyos...

Tovább a teljes cikkhez

Egy tavaly indult magyar kisvállalkozás forgalma az utóbbi időben jelentősen megnövekedett. A megnövekedett érdeklődés miatt a társaság idén átlépi a 12 milliós alanyi áfahatárt. Tevékenységként pár ezer forintos termékeket értékesít alanyi áfamentesként....

Tovább a teljes cikkhez

A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítéssel kapcsolatban történhet-e úgy a szabályozás, hogy azt adómentes juttatásként (üdülési csekk, ajándékutalvány stb.) adja ki a munkáltató?

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünk üzleteket ad bérbe, amelyekért bérleti díjat szed, és jelentős részben továbbszámlázza a közüzemi költségeket. Kérdésünk, hogy a továbbszámlázás milyen módon történjen?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére