Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Sajátvagyon-áthelyezés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. június 8. (Költségvetési Levelek 308. szám, 5476. kérdés)

Olvasói kérdés Egy állateledel-gyártással foglalkozó francia gazdasági társaság magyarországi ügyleteivel kapcsolatban merültek fel az alábbi kérdések. A társaság nagykereskedelmi vállalatok (partnerek) számára gyárt különböző állateledeleket, és bizonyos esetekben a partnerek megkövetelnek egy másodlagos feldolgozást. Emiatt a társaság a termékeket Franciaországból Magyarországra szállítja feldolgozás céljából. Némely esetben a feldolgozott termékeket visszaszállítják Franciaországba, más esetben a feldolgozást követően a termékek Magyarországon maradnak, és továbbértékesítés céljából Lengyelországba szállítják a lengyel vevőknek Közösségen belüli adómentes termékértékesítés keretében. A fenti ügylettel kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:
1. A termékek másodlagos feldolgozás céljából Magyarországra történő szállítására, majd ezt követően Franciaországba történő visszaszállítására tekintettel be kell-e jelentkeznie a társaságnak Magyarországon adóalanyként, szükséges-e áfaregisztráció?
2. A második esetben a termékeket nem szállítják vissza Franciaországba, hanem Közösségen belüli adómentes termékértékesítés keretében lengyel vevőknek értékesítik. Ez esetben értelmezésem szerint adókötelezettsége keletkezik a táraságnak Magyarországon. Jól gondolom, hogy a Közösségen belüli termékértékesítés miatt a társaságnak szükséges lesz az áfaregisztráció?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]ha az a következő célok valamelyike miatt történik:f) az adóalany részére nyújtott szolgáltatás, amely a termékre vonatkozó azon értékbecslést vagy a terméken végzett azon munkát foglalja magában, amelyet fizikailag a termék feladásának vagy fuvarozásának érkezési helye szerinti tagállam területén végeztek el, amennyiben a terméket az értékbecslést vagy a megmunkálást követően visszaszállítják ezen adóalany számára abba a tagállamba, ahonnan a terméket eredetileg feladták vagy elfuvarozták".Az Áfa-tv. 22. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy "termék Közösségen belüli ellenérték fejében teljesített beszerzése [2. § b) pontja] az is, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott termékét továbbítja, vagy bizományba átvett terméket továbbít belföldre vállalkozásának szükségleteire, amelyet a Közösség más tagállamában termel ki, állít elő, munkál meg, vásárol, illetőleg szerez be - a 19. § értelmében - ott, vagy importál oda, és a terméket ebből a tagállamból maga vagy - javára - más adja fel küldeményként vagy fuvarozza el". Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rögzíti, hogy "az (1) bekezdéshez fűződő joghatás nem áll be, ha a továbbításra fordított esetben, mint 12. § (1) bekezdése szerinti termékértékesítésre a 12. § (2) bekezdése lenne alkalmazandó az ott meghatározott feltételek szerint".A 22. § (1) bekezdése a 12. §-ban szabályozott vagyonáthelyezés beszerzési oldalát szabályozza. Ez azt jelenti, hogy Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősül, ha a belföldi adóalany saját termékét úgy hozza be belföldre másik tagállamból, hogy tulajdonosváltás nem történik (azaz nem teljesül tényleges ellenérték fejében végzett termékértékesítés); ez a vagyonáthelyezés, vagy más néven sajátvagyon-mozgatás beszerzési oldala.A beszerzési oldalon is kivételt képeznek a vagyon-áthelyezés tényállása alól a 12. § (2) bekezdésében felsorolt esetkörök, azaz, ha az adóalany saját termékét a 12. § (2) bekezdésében felsorolt esetkörök valamelyike okán hozza be belföldre, akkor a Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülő vagyonáthelyezés címen áfakötelezettség nem merül föl.A fent kifejtettek alapján, amennyiben a társaság a termékeket másodlagos feldolgozás céljából Francia-országból Magyarországra szállítja, majd a feldolgozott termékeket visszaszállítják Franciaországba, akkor, figyelemmel az Áfa-tv. 12. §-a (2) bekezdésének f) pontjára és a 22. § (1)-(2) bekezdéseire, a 12. § (1) bekezdéséhez fűződő joghatás nem áll be, azaz az Áfa-tv. fent hivatkozott rendelkezései alapján vagyonáthelyezés miatt a társaságnak Magyarországon nem keletkezik adómegállapítási és bevallási kötelezettsége, a társaságnak nem kell Magyarországon adóalanyként bejelentkeznie, nincs szükség áfa-regisztrációra.2. A második kérdés szerinti esetben a társaság a termékeket átszállítja Franciaországból Magyarországra másodlagos feldolgozás céljából, majd a termékeket Magyarországról értékesítés - vélelmezhetően Közösségen belüli adómentes termékértékesítés - következményeként továbbszállítják Lengyelországba.Az Áfa-tv. 26. §-a kimondja, hogy abban az esetben, ha a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy - bármelyikük javára - más végzi, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van. E rendelkezés alapján a társaság a Magyarországról Lengyelországba történő Közösségen belüli termékértékesítése Magyarországon teljesül, tehát az ügylet az Áfa-tv. hatálya alá tartozik, a társaságot ezzel kapcsolatban adókötelezettség terheli (bejelentkezési - vagy más néven áfaregisztrációs -, továbbá adómegállapítási és adóbevallási kötelezettség).A Magyarországon teljesülő ügylet miatt a társaságnak Magyarországon adóalanyként be kell jelentkeznie, a Közösségen belüli termékértékesítésről [Áfa-tv. 89. § (1) bekezdés; Héa-irányelv 138. cikk) bevallást, és amennyiben a Közösségen belüli termékértékesítés kapcsán az adómentességre vonatkozó feltételek is teljesülnek [Áfa-tv. 89. § (1)-(1a) bekezdés], összesítő nyilatkozatot kell Magyarországon benyújtani [Áfa-tv. 4/A. számú melléklet; Héa-irányelv XI. cím 6. Fejezet]. Ha a Közösségen belüli[…]

Figyelmébe ajánljuk

Vásárolt élelmezés történik. Kézi nyugtát állít ki az önkormányzat az étkezési térítési díjat befizető személyek részére. ASP könyvelési rendszerben az 1381. menüpontban rögzítésre kerülnek a nyugták, az 1370. menüpontban pedig a könyvelése megtörténik, ami...

Tovább a teljes cikkhez

Egyre több helyen előkerül a számlázással kapcsolatos kérdések között a számlán szereplő fizetési mód szerinti kiegyenlítésének kötelezősége, ugyanis a feltüntetett fizetési mód csak tájékoztató jellegű, így a készpénzes számlát lehet átutalással és fordítva...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk 2020. november hónapban fejlesztési célú támogatást kapott (nem uniós), melynek felhasználására 2021-ben kerül sor. A pénzügyi számvitelben 2020-ban időbeli elhatárolásként lekönyveltük a támogatás teljes összegét: T 9233 - K 443. 2021-ben történik a...

Tovább a teljes cikkhez

Egy költségvetési intézmény negyedéves áfabevalló. Az év végi beszámolóban a IV. negyedéves áfabevallás adatait a megfelelő mérlegsorokon mutatja-e ki az intézmény, mely általában a IV. negyedévben visszaigénylő pozícióban van, ez az alábbiak szerint alakul a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére