Üzemeltetési költségek áthárítása


Önkormányzati hivatal és a kormányhivatal közös használatában van a hivatal egyik ingatlana, melynek üzemeltetője a hivatal, használója a kormányhivatal, amely üzemeltetési megállapodás alapján viseli a felmerülő üzemeltetési, fenntartási és javítási költségek rá eső részét az ingatlan tekintetében. A költségek a használt terület arányában átszámlázásra kerülnek. Továbbá átadásra került a kormányhivatal részére egy gépjármű, amelynek a felelősségbiztosítását, casco biztosítását, cégautóadóját a kormányhivatal mint üzembentartó, használó fizeti az átszámlázás alapján. Az ingatlant mint parkolót használja közösen a hivatal és a kormányhivatal. A parkoló megközelíthetősége érdekében úthasználati díjat fizet a hivatal egy külső szervezet részére. A külső szervezet a számlában nem számít fel áfát, mivel a szervezet az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerint mentes az adó alól a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása. A hivatal az adókötelessé tételt választotta ugyan az ingatlan-bérbeadásra, de a kormányhivatal az ingatlanrész használatáért bérleti díjat nem fizet, csak a közösen használt ingatlan költségeit osztják meg. Az Áfa-tv. 86. §-ának (2) bekezdése értelmében: "Az (1) bekezdés l) pontja nem alkalmazható: ... b) a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadásra." A polgármesteri hivatal az általános áfaszabályok szerint adózik, az ingatlan bérbeadását adókötelessé tette. Milyen módon kell átszámláznia az üzemeltetési költségeket a hivatalnak a kormányhivatal felé, üzemeltetési költségként, illetve közvetített szolgáltatásként? Az átszámlázást milyen áfakulcs felszámításával teheti meg, ha a fentiek alapján ezen ügylet közvetített szolgáltatás, illetve milyen áfakulccsal, ha szolgáltatásnak minősül? Válaszukban szíveskedjenek kitérni az áfa felszámítása nélkül bejövő úthasználati díj, a használatba adott gépjármű cégautóadója és a felelősség, illetve a cascodíjak átszámlázásáról! A közvetített szolgáltatás továbbszámlázásáról a Költségvetési Levelek 317. számában, az 5634., és a Költségvetési Levelek 311. számában, az 5521. számú válaszban a továbbszámlázás esetén eltérő áfatartalmat írnak, az egyikben, ha az önkormányzat áfás, akkor mindent 27%-os áfatartalommal kell továbbszámlázni. A másik válaszban azt írják, hogy azzal az áfatartalommal, amivel a bejövő számlát kapja az önkormányzat. Kérem a fenti eset alapján a pontosítást!


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. május 17-én (323. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5726

[…] képezi az adott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő - általános forgalmi adón kívüli - adó, vám, egyéb kötelezettség. Mivel azonban az önkormányzat a Játv.-ben előírt kötelezettségének teljesítésével nem nyújt szolgáltatást az államnak, nem értelmezhető a főszolgáltatás, amihez járulékos költség vagy az alapügylet adóalapjába beépülő szolgáltatás kapcsolódna.A szóban forgó esetben tehát az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatásról van szó. Az önkormányzat a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, tehát úgy tekintendő, mint aki ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is.A kormányhivatalt terhelő üzemeltetési költségek áthárítására az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt. Ha a továbbszámlázó szervezet alanyi adómentes, akkor nem számíthat fel áfát az alanyi adómentessége okán. Ha az ingatlant bérbe adó adómentesen számláz, de a továbbszámlázó áfafizetést választott, akkor áfásan kell a bérbeadást számlázni. Az 5634. számú válasz az áfaadóalany szervezet továbbszámlázásáról szól, az 5521. számú válaszban pedig az alanyi adómentes szervezet továbbszámlázásáról van szó, így mindkét válasz helyes, és a kettő között nincs ellentmondás.Önök áfaadóalanyok, ezért az üzemeltetési, fenntartási, javítási költségek kormányhivatalra eső részét 27%-os áfamértékkel kell a kormányhivatalnak kiszámlázni. Továbbszámlázott szolgáltatások esetén a továbbszámlázó szervezet a saját adójogi jogállásának megfelelően kell, hogy eljárjon. Ha alanyi adómentes szervezettől kapja a számlát, vagy áfafelszámításra nem kötelezett adóalanytól, de maga az átszámlázott ügylet áfaköteles (vagyis nem tartozik az Áfa-tv. 85., 86. §-a alá), akkor áfásan kell továbbszámlázni, függetlenül attól, hogy a kapott számla nem tartalmaz áfát.Az úthasználati díj esetében az önkormányzat áfamentes számlát kap, de mivel az ingatlan-bérbeadásra adókötelezettséget […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.