Ingyenes használatban lévő önkormányzati épület rezsije


Hivatalunk a Játv. alapján ingyenesen, közhatalmi tevékenység végzésére átengedte a hivatal épületében lévő helyiségét, mivel az adott feladat ellátása kikerült a hivatal által ellátandó feladatok közül. Az üzemeltetési költségek megtérítésére megállapodást kötött az adott szervvel, mely keretében a fenntartási költségek (közüzemi díjak, szemétszállítás díja stb.) továbbszámlázásra kerülnek. A hivatkozott törvény 2. §-a rögzíti, hogy a feladat ellátását biztosító vagyontárgyak ingyenesen kerülnek a hatáskörök új gyakorlója kezelésébe. A 2. § (3) bekezdése rögzíti, hogy e tevékenységek (többek között a vagyontárgy ingyenes biztosítása) az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esnek. Álláspontunk szerint a kötelezően állami használatba kerülő vagyontárgy biztosítása nem minősül bérletnek, így a továbbszámlázott üzemeltetési költségeket nem tekintjük járulékos költségnek, mivel nem bérletnek minősülő főszolgáltatáshoz kapcsolódnak. A fentiek alapján 27%-os áfakulccsal számlázzuk tovább a felmerült költségeket. Ebben az esetben a hivatalunk a közüzemi díjak továbbszámlázása során helyesen alkalmazta-e a szolgáltatások eredeti áfakulcsát?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. december 14-én (317. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5634

[…] jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek.A kérdéses jogviszonyra azonban nem alkalmazható az Áfa-tv. bérbeadásra vonatkozó meghatározása, mivel az önkormányzati vagyon törvényi rendelkezés alapján kerül ingyenes állami használatba, és a Játv. 2. §-ának (3) bekezdése szerint ezen ingyenes használat biztosítása az Áfa-tv. szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esik, amely így nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá, mert nem gazdasági tevékenység.Az Áfa-tv. 70. §-a arról rendelkezik, hogy az adó alapjának részét képezi az adott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő - általános forgalmi adón kívüli - adó, vám, egyéb kötelezettség. Mivel azonban az önkormányzat a Játv.-ben előírt kötelezettségének teljesítésével nem nyújt szolgáltatást az államnak, nem értelmezhető a főszolgáltatás, amihez járulékos költség vagy az alapügylet adóalapjába beépülő szolgáltatás kapcsolódna.A szóban forgó esetben tehát az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatásról van szó. Az önkormányzat a közüzemi szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, tehát úgy tekintendő, mint aki […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.