Mezőőri járulék


Az önkormányzat az ügyfelek számára előírt mezőőri járulék megállapításáról határozatot hoz. Szükséges-e számlát is kiállítani az ügyfél részére a mezőőri járulékról, vagy elegendő a határozat?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. július 19-én (326. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5783

[…] tevékenységet, ha a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak),- a tevékenység ellenértéke nem szabadpiaci megállapodás tárgya;- a tevékenység végzője a másik féllel nem magánjogi jogviszonyban áll.A közhatalmi tevékenység nem gazdasági tevékenység, arról az Áfa-tv. előírásai alapján nem kell számlát kiállítani, elegendő az Szt. szerinti megfelelő számviteli bizonylatot kiállítani.Az Szt. 167. §-ának (1) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.