Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Üzemeltetési költségek továbbszámlázása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. augusztus 10. (Költségvetési Levelek 311. szám, 5521. kérdés)

Olvasói kérdés A 2012. évi XCIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján a járási hivatal kialakításához szükséges ingatlanrészeket 2013. január 1-jétől az önkormányzat ingyenes használatba adta a megyei kormányhivatal számára. Az üzemeltetési megállapodás alapján az üzemeltetési költségeket (áram, víz, fűtés, őrzés, takarításhoz kapcsolódó tisztítószerek stb.) meghatározott arányban az önkormányzat számlázza tovább részükre. Bérbeadás tekintetében áfamentesen számláz az önkormányzat, ezért a rezsiköltségek is így lettek tovább-számlázva a járási hivatal felé az áfával növelt bekerülési értéket véve alapul. A kormányhivatal visszaküldte részünkre a számlát e hónapban, az Áfa-tv. 70. §-a alapján kérik az áfakulcs 27%-ra történő javítását. Milyen adómértékkel kell továbbszámlázni az üzemeltetési költségeket?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]idézett törvény szerint az önkormányzatok és a járások között nincs bérleti jogviszony, a járások részére az ingyenes ingatlanhasználatot a törvény biztosítja.A bérbeadás, -vétel fogalmát az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja határozza meg. E szerint bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek.Értelmezésünk szerint a kérdéses jogviszonyra nem alkalmazható az Áfa-tv. bérletre vonatkozó meghatározása, mivel a felek között nincs szerződés, és az ingatlan használatáért a törvény erejénél fogva nem kérhet az önkormányzat használati díjat.Az Áfa-tv. 70. §-ának (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznaka) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű be-fizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót;b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybe vevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.Ez a törvényi rendelkezés arról szól, hogy az adó alapjának részét képezi az adott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő - általános forgalmi adón kívüli - adó, vám, egyéb kötelezettség. A kérdéses esetben azonban az önkormányzat nem nyújt szolgáltatást a járásnak, nem értelmezhető fő szolgáltatás, amihez járulékos költség vagy az alapügylet adóalapjába beépülő szolgáltatás kapcsolódna.Értelmezésünk szerint az önkormányzat a járásokat terhelő költségeket hárítja át a járásokra, amire az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített[…]

Figyelmébe ajánljuk

Önkormányzatunknál a víziközmű - adókötelesen - bérbe van adva. Az üzemeltető felújítási munkálatokat végeztetett el rajta. A Költségvetési Levelek 302. számában az 5368. kérdésben azt jelzik, hogy víziközmű felújítása esetén az áfa visszaigényelhető. Esetünkben...

Tovább a teljes cikkhez

Jár-e a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a dolgozóknak folyosóra kihelyezett ballonos víz után?

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?

Tovább a teljes cikkhez

Volt egy előlegszámlánk, aminek az áfáját levontuk, és be is került már az áfabevallásba. Mivel előlegszámláról van szó, a nettót és az áfát is pénzügyi számvitel szerint az előlegfőkönyvekre könyveltük. Végszámlánk 3 év múlva lesz, akkor fogjuk ezekről a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére