Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Egyetemi szállás díja, takarítási költsége

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2012. április 10. (Költségvetési Levelek 162. szám, 3141. kérdés)

Kérdés: Egyetem tulajdonában lévő és általa üzemeltetett kollégium (és szolgálati lakás) szállásköltsége és annak takarítási költsége 18% áfakötelezett az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében foglaltak szerint, vagy mentes az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kötelezően adóköteles körbe sorol (ahogy erre már utaltunk). A fentiek alapján, ha az adott ingatlan-bérbeadás belefér a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás kategóriájába, akkor az kötelezően adóköteles lesz, és 18%-os adómértékkel adózik. Most már csak azt kell tudnunk, hogy mit tekinthetünk kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak nem az ágazati jogszabályokban ilyenként meghatározott, illetve a Központi Statisztikai Hivatal által ilyen SZJ-szám alá besorolt szolgáltatásokat kell tekinteni, hanem minden olyan esetet, amikor az adóalany idegenforgalmi körben biztosít szállást a vendégének, azaz olyan szálláshely-szolgáltatásról van szó, amely alapvetően turisztikai jellegű. Ebből következik az is, hogy a nem turisztikai céllal kiadott helyiség (függetlenül a szolgáltatás SZJ-számától) nem minősül az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti - és 18%-os adókulccsal adózó - kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak. Esetünkben általában sem a kollégiumi szolgáltatás, sem a szolgálati lakás rendelkezésre bocsátása kapcsán nem merül fel turisztikai cél, így a 18%-os preferált adómérték alkalmazását kizárhatjuk. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a kollégiumi szobákat vagy akár a szolgálati lakást például a nyári szünet alatt turisztikai céllal is kiadja az egyetem, úgy ez a szolgáltatás már turisztikai szálláshely-szolgáltatásnak fog minősülni, és kötelezően alkalmazandó lesz rá a 18%-os adómérték (akkor is, ha egyébként az egyetem nem választott az ingatlan-bérbeadásaira adófizetési kötelezettséget). Az Áfa-tv. 85. §-ának i) pontja szerinti adómentesség Tisztáztuk, hogy egy szűk kör kivételével esetünkben a 18%-os adómérték alkalmazása nem jön szóba, nézzük, hogy az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti speciális adómentességi szabály alkalmazható-e. Az említett törvényhely alapján: mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás - az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében a közszolgáltató, közoktatási intézmény, felső­oktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény vagy - nemzetközi szerződés alapján - belföldön működő külföldi kulturális intézet - ilyen minőségében - teljesít. A törvény szövegéből jól látható, hogy az oktatási szolgáltatás az, amely elsődlegesen az adómentesség alá tartozhat, és amennyiben az oktatási szolgáltatás megfelel a törvényi feltételeknek, az ahhoz szorosan kapcsolódó néhány szolgáltatás, például a kollégiumi ellátás is adómentességet élvez ezen a jogcímen. Ahhoz, hogy az oktatási szolgáltatás, és azzal együtt a kollégiumi ellátás is ebbe az adómentességi kategóriába tartozzanak, egy személyi és egy tartalmi feltételnek is teljesülnie kell. A személyi feltétele, hogy az oktatási szolgáltatás nyújtása (valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, termékértékesítés) végzője: a) az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdése alapján közszolgáltatónak minősüljön, illetve b) a közszolgáltatónak nem minősülő személy - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) szerinti közoktatási intézmény, vagy - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (felsőoktatási törvény) szerinti felsőoktatási intézmény, vagy - a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) szerinti, felnőttképzést folytató intézmény, vagy - nemzetközi szerződés alapján, belföldön működő külföldi kulturális intézet legyen. Az adómentesség alkalmazásához kapcsolódó tartalmi feltétel, hogy a szolgáltatásnyújtást (és az ahhoz kapcsolódó termékértékesítést) végző az ügyletet a személyére vonatkozó feltétel szerinti minőségében és - a közoktatási törvény szerinti közoktatás keretében, vagy - a felsőoktatási törvény szerinti felsőoktatás keretében, vagy - az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyéb oktatás keretében teljesítse. Esetünkben, mivel az egyetem a felsőoktatási törvény szerint felsőoktatási intézménynek minősül, a felsőoktatás, illetve egyéb oktatás keretében nyújtott oktatási tevékenysége, és az ahhoz szorosan kapcsolódó kollégiumi ellátás, beleértve a kollégiumi szállásköltséget is, adómentességet élvez a 85. § (1) bekezdésének i) pontja alapján. Ez az adómentességi szabály a teljes kollégiumi ellátásra, tehát nem csak a kollégiumiszállás-szolgáltatásra vonatkozik. Érdemes ismételten hangsúlyozni, hogy - ahogy az a fentiekből már kiderült - önmagában a kollégiumi szálláshely-szolgáltatás (feltéve hogy az nem turisztikai céllal történik, és az egyetem nem választott adófizetési kötelezettséget[…]

Figyelmébe ajánljuk

Tekinthető-e az Áfa-tv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján adómentesnek a kutatás vagy gyógyszergyártás céljára felhasznált vér- és vérkészítmények értékesítése? Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel a 85. § (1) bekezdésében...

Tovább a teljes cikkhez

Egyetemünk az Európai Unióból és/vagy az államháztartás valamely alrendszeréből nyer pályázati pénzt többek között oktatásra, kutatásra, konferencia szervezésére. Az Szja-tv. 4.27. pontja értelmében az ezekben a pályázatokban elszámolt költségek, amelyek 2013-ban...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk falunapi rendezvény keretében megvendégeli a rendezvényen részt vevő lakosságot, a főzőversenyen részt vevőket (helyezetteket) pedig tárgyjutalomban részesíti. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségünk van?

Tovább a teljes cikkhez

Polgármesteri hivatalunk, amennyiben névadóra 1-3 ezer forint értékben ajándékot vesz a gyermek részére, minek minősül? Anyagként elszámolható, vagy üzleti ajándéknak számít?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére