Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Végkielégítés határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2013. július 30. (Költségvetési Levelek 183. szám, 3493. kérdés)

Kérdés: Közel hét év folyamatos, évenként vagy kétévenként helyettesítésre, határozott időre kötött és mindig meghosszabbított pedagógusi (közalkalmazotti) jogviszony lejártát követően jár-e a két hónapi keresetnek megfelelő végkielégítés? Kérem, szíveskedjenek a pontos jogszabályhelyre hivatkozni!

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]alapján (megszűnt a munkáltatónál az adott tevékenység, létszámcsökkentés, átszervezés) kerül megszüntetésre, vagy a 25. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, tehát a határozott idő lejártával szűnik meg. Kettőnél több határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén a hat hónapnál hosszabb megszakítás előtt fennállt jogviszonyok időtartamát nem lehet figyelembe venni. Az e bekezdés szerinti jogcímen megszűnt vagy megszüntetett határozott idejű jogviszonyok időtartamát kell összeszámítani. Ha az első mondatban szereplő okokra alapított megszüntetés vagy megszűnés alapján a közalkalmazott végkielégítésre vált jogosulttá, az azonos felek közötti újabb határozott idejű kinevezés esetén a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni azon közalkalmazotti jogviszonyok időtartamát, amelyekre tekintettel a korábbi végkielégítés kifizetése megtörtént. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazott rendelkezzen legalább 3 év időtartamú, végkielégítésre jogosító közalkalmazotti jogviszonnyal, illetve[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az intézményünk által ellátott feladatokat egy cég veszi át. Mire jogosult az a közalkalmazott, aki nem szeretne átmenni a céghez dolgozni? Jár-e részére felmentési idő, végkielégítés? Köteles-e a cég átvenni a dolgozókat? Mi történik azzal a dolgozóval, aki az átadás...

Tovább a teljes cikkhez

A Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdése alapján a rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül kell gyakorolni. Mi számít a tudomásszerzés időpontjának? Amennyiben a fenntartóval is egyeztetni kell, akkor az...

Tovább a teljes cikkhez

I. Általános iskolai kollégiumban gyermekfelügyelő munkakörben dolgozó közalkalmazottak önerőből főiskolai végzettséget szereztek, a munkakörük a jövőben nem változik. Jelenleg egyikük E kategóriába van besorolva, ő óvodapedagógusi, míg a másik jelenleg D kategóriába...

Tovább a teljes cikkhez

2006. július 21-én töltöm az 57. életévemet. 2006. június 25-én 38 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem. Munkahelyet minden esetben "áthelyezés" bejegyzéssel változtattam. Milyen juttatásokat kaphatok, ha megállapítják részemre az előrehozott öregségi nyugdíjat?...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére