Önkormányzati iskolai étkeztetés áfája


Önkormányzat óvodai és iskolai étkeztetése finanszírozásakor 50 vagy 100%-ot átvállal a szülőktől. Helyes-e az a megoldás, hogy az étkeztetés szülőktől átvállalt 50 vagy 100%-os összeg állami és önkormányzati finanszírozási különbözetére az önkormányzat saját magának állít ki áfás számlát? Ha nem, akkor hogyan kell a számlákat kiállítani?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. október 8-án (186. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3535

[…] étkezés figyelembevételével kell áfát fizetnie, de számlázni nem kell. Helyesebb azonban az az eljárás, ha az étkezés-nyilvántartás adatai alapján az ingyenesen adott étel osztva az összes főzött adagszámmal, vagy normával súlyozott adagszám arányban nem vonják le a beszerzési áfát. Ebben az esetben az ingyenes étkezők után nem keletkezik áfafizetési kötelezettség.Az 50%-os támogatásban részesülők nem ingyenes szolgáltatást kapnak, hanem kedvezményt. Ebből a szempontból már van jelentősége annak, hogy a Gyvt. alapján adott kedvezményről van-e szó. Az Áfa-tv. 67. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az ellenértéket kötelező erővel jogszabály határozza meg, vagy ha az ellenérték megállapítása jogszabályi rendelkezések kötelező alapulvételével történik, akkor az adóalap szokásos piaci értéken történő megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Ez vonatkozik a Gyvt.-ben meghatározott étkezési térítésidíj-kedvezményekre is. Ha tehát a Gyvt.-ben meghatározott körnek és feltételekkel adják az 50%-os kedvezményt, akkor kedvezménnyel csökkentett, vagyis az 50%-os árat fogják kiszámlázni a gyermeknek, és a ténylegesen beszedett 50%-os bevétel után keletkezik adófizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Az 50%-os áron értékesített étel beszerzési, előállítási áfája pedig teljes egészében levonható.Abban az esetben, ha az önkormányzat saját döntésén alapul a kedvezmény biztosítása, akkor sem kell megfizetni az elengedett 50% után az áfát, mivel a kedvezmény nyújtása nem kapcsolt felek felé történik. Az iskolások, illetve a szüleik ugyanis nem tekinthetők gazdaságilag kapcsolt feleknek, és az Áfa-tv. 67. §-a alapján az adó alapját akkor kell a piaci árban meghatározni, ha az ellenérték aránytalanul alacsony, és nem független felek között történik.Tekintsük át, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha nem az önkormányzat saját maga, hanem valamely önálló intézménye biztosítja a gyermekétkeztetést és szedi be a térítési díjat. Több településen alkalmaznak olyan megoldást, hogy az intézmény az önkormányzat által adott kedvezmény összegét leszámlázza az önkormányzat részére, az önkormányzat tehát áfás számla kifizetésével utalja át a támogatást az intézménynek. Ebben az esetben az intézmény a teljes beszerzési áfát levonhatja, egyrészt azért, mert a szülők részére áfásan számláz, másrészt azért, mert áfásan számlázza a szülők által meg nem […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.