Beruházás szállítói finanszírozása


Egy önkormányzat 2013-ban vissza nem térítendő támogatást kapott egy 2013-2015-ben megvalósuló projekttel kapcsolatban. A támogatás intenzitása 90%, a 10% finanszírozása saját forrásból történik. A projekthez kapcsolódóan a következők merültek fel: projekt-előkészítési költségek (pl. építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése, földhivatali díjak), projektmenedzs­ment szolgáltatás, a projekt szakmai megvalósításának keretében bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok, közbeszerzési, műszaki ellenőri szolgáltatás, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, vagyoni értékű jogok beszerzése, ingatlanokon végzett kivitelezés (részben építésiengedély-köteles, részben engedély nélkül megvalósítható), eszközbeszerzés, egyéb anyagköltségek (pl. nyomtatványok, irodaszerek, reklámanyagok). A beruházás aktiválása 2015-ben várható.
1. A projekthez kapcsolódóan egy 2013-ban beérkezett szállítói finanszírozású, fordított áfás számla esetében - amelynek áfáját és az önrészt 2013-ban pénzügyileg rendeztük, de a szállítói finanszírozás 2014 februárjáig nem történt meg - milyen módon kell eljárni: hol kell kimutatni a pénzügyileg nem rendezett részt a 2013. évi beszámolóban, illetve annak könyvviteli elszámolása hogyan történik (a számla kézhezvételétől a pénzügyi rendezésig)?
2. A 2013-ban beérkezett, és 2013-ban pénzügyileg rendezett fenti tételek esetében mi minősül a bekerülési érték részének, mely tételeket kell a befejezetlen beruházások között kimutatni?
3. A 2013-ban beérkezett, de pénzügyileg csak 2014-ben rendezett fenti tételek esetében mi minősül a bekerülési érték részének, mely tételeket kell a befejezetlen beruházások között kimutatni?
4. A 2014-ben beérkező fenti tételek közül - különös tekintettel a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (Áhsz.) foglaltakra, valamint az átmeneti rendelkezésekre - mi minősül a bekerülési érték részének, mely tételeket kell a befejezetlen beruházások között kimutatni, és mely tételeket kell egyéb ki­adási tételként elszámolni (pl. bérköltség, egyéb igénybe vett szolgáltatás)?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. szeptember 2-án (200. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3774

[…] 05/67/22- következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése= vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23 0023= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/23 0023- következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében= vételár áfa nélkül0024 05/62/24 05/63/24 05/64/24= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0024 05/67/24Kötelezettség pénzügyi rendezésea) A támogatási szerződés szerint a szállítói finanszírozásba bevonható (rész)számlák teljesítésigazolását követően a közreműködő szervezethez kifizetési igénylés benyújtásaA) PÉNZÜGYI SZÁMVITELB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELb) A közreműködő szervezet értesítését követően ­- hogy a szállítónak a pénzügyi rendezés megtörtént - a támogatás elszámolása (mely kötelezettséget az államháztartás szervezete részben a 4216, részben a 4226 számlán mutatja ki).A) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- felhalmozási támogatási követelés előírása e bevételként (szakfeladonkénti tagolás szerint is*)3512 9411*- működési támogatási követelés előírása e bevételként (szakfeladonkénti tagolás szerint is*)3511 9221*B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- halmozott követelés nyilvántartásba vétele a közreműködő szervezet által támogatás teljes összegében= felhalmozási támogatási (halmozott kötelezettségvállalás (hköv) előírása09/25/21 0041= működési támogatási hköv előírása09/16/21 0041- a nem előirányzatosított bevételi előirányzat (BEI) rész összegében BEI növelés= felhalmozási támogatás tárgyévi része001 09/25/1= működési támogatás tárgyévi része001 09/16/1- egyidejűleg a nem előirányzatosított BEI rész összegében KEI növelés= vételár áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001= egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1 001A közreműködő szervezet értesítését követően - a szállítónak a pénzügyileg rendezett - a bekerülési értékben figyelembe vehető vételár, szolgáltatási díjak miatti kötelezettség beszámítással történő rendezése általános szabályok szerint történik.A) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL= "következő évi" kötelezettség, melyet pénzügyileg rendeztek átsorolása4226 4216= beszámítás le nem vonható áfával4216 3512B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL= vételár, felár pénzügyi rendezése áfa nélkül05/62/3 05/63/3 05/64/3 0031= egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/3 0031- pénzügyileg rendeződött "következő évi" vKv átsorolása= végleges kötelezettségvállalás csökkentése05/62/24 05/63/24 05/64/24 0024= egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/24 0024- tárgyévi végleges kötelezettségvállaláshoz átsorolás= vételárrész áfa nélkül0022 05/62/22 05/63/22 05/64/22= egyenes adózás alá tartozó áfa0022 05/67/22A beruházás üzembe helyezésének elszámolása általános szabályok szerint.Kötelezettség pénzügyi rendezése általános szabályok szerintTárgyévi vételárrész, felár miatti kötelezettség pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- tárgyévi vételárrész, felár áfával4216 321, 331, 332B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- vételár, felár pénzügyi rendezése áfa nélkül05/61/3 0031- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/3 0031A beruházás bekerülési értékébe nem tartozó, szolgáltatási díjak miatti kötelezettségek pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- kapcsolódó igénybe vett szolgáltatási költségek kifizetése áfával4213 321, 331, 332B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- kapcsolódó igénybe vett szolgáltatási költségek kifizetése áfa nélkül05/336/3 003105/337/3- egyenes adózás alá tartozó áfa05/351/3 0031 Önerő könyvelése: Belföldi beszerzés, beruházás elszámolása tárgyévi és a következő évek előirányzata terhére ("éven túli részletre vásárlás") előleggel - tevékenységet éven túl szolgáló kis értékű, nagy értékű tárgyi eszközök esetében 1. Előirányzat nyilvántartásba vétele B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi bekerülési értékrész tervezett összege áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/1 001- kapcsolódó nem aktiválható szolgáltatási díjak05/336/1 00105/337/1- egyenes adózás alá tartozó áfa05/351/1 001- kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, adók, termékdíj05/355/1 001 2. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele Szerződéskötés, visszaigazolt megrendelés2a) Szerződéskötés, visszaigazolt megrendelés a bekerülési értéknél figyelembe vehető vételár, felár, szolgáltatási díjak esetébenB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi vételárrész, felár "sima" kötelezettségvállalása áfa nélkül0021 05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021 05/67/21- következő évek "sima" kötelezettségvállalása áfa nélkül 0023 05/62/23 05/63/23 05/64/232b) Kapcsolódó a bekerülési értéknél figyelembe nem vehető szolgáltatási díjak megrendelése elszámolása az B/I/1.3. cím 2b) pontjában leírtak szerint 3. Beruházás állományba vétele a szállító számlája alapján (amennyiben az eszköz átvételre került, de a szállító számlája nem érkezett meg - nem számlázott szállítás -, akkor a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül elszámolásra) 3a) Beruházás esetében a vételár, felár állományba vétele a szállító számlája (egyéb dokumentum) alapjánA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- Tárgyévi rész állományba vétele beruházásként= tárgyévi vételárrész áfa nélkül1511 4216= egyenes adózás alá tartozó levonható áfa teljes összegben3641 4216= egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa teljes összegben84331 4216- Következő évi rész állományba vétele beruházásként= következő évi vételárrész áfa nélkül1511 4226B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése= vételár áfa nélkül05/62/21 05/63/21 05/64/21 0021= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/21 0021Megjegyzés: Amennyiben a "sima" kötelezettségvállalásként nyilvántartott összeg kisebb, ez kerül kivezetésre, de a végleges kötelezettségvállalás már a szállító által számlázott összegben kerül nyilvántartásba vételre, ha a teljesítés igazolást elfogadták.- tárgyévi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében= vételár áfa nélkül0022 05/62/22 05/63/22 05/64/22= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0022 05/67/22- következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése= vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23 0023- következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében= vételár áfa nélkül0024 05/62/24 05/63/24 05/64/24- tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor= tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0021 05/62/21 05/63/21 05/64/21= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021 05/67/21- következő évi "sima" kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor= következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0023 05/62/23 05/63/23 05/64/233b) Beruházáshoz kapcsolható az Áhsz. 16. §-ának (3b) bekezdése szerint aktiválható tételek ("munkák") állományba vétele a szállító számlája alapján.3c) Beruházáshoz hozzá nem kapcsolható az Áhsz. 16. §-ának (3), illetve (3b) bekezdése szerint nem aktiválható szolgáltatások a szállító számlája alapján.3d) Beszerzéshez kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, adók, termékdíj elszámolása a K355 főkönyvi számlára.6b) Következő évi vételárrész, felár miatti kötelezettség korábbi tárgyévben történő pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL= követező évi vételárrész átsorolása4226 4216= átsorolt vételárrész pénzügyi rendezése4216 321, 331, 332B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- következő évi végleges kötelezettségvállalás átsorolása= végleges kötelezettségvállalás […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.