Sportcélú ingatlanok, sportpályák bérbeadása


Problémánk merült fel ingatlanok, közelebbről sportolásra használt ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban, azon belül is az adómentesség kérdését illetően. Az önkormányzat, a hasznosítási jogosultságot is magában foglaló üzemeltetési joga alapján nem saját tulajdonú sportcélú ingatlanokat, sportpályákat ad bérbe. Kérdésként fogalmazódott meg, hogy helyes-e az az álláspont, mely szerint az említett ügylet az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdésének l) pontja alapján mentes az adó alól. Az önkormányzat nem választott adókötelezettséget az ingatlanok bérbeadására, és nem is minősül közszolgáltatónak a sportcélú ingatlanok üzemeltetése esetén. Felmerült még az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdése m) pontjának alkalmazhatósága, mi azonban inkább az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti mentességet tartjuk helyesnek. Ez utóbbi esetben fel kell tüntetni a számlán az Áfa-tv. említett pontját?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2015. szeptember 22-én (217. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4044

[…] általános forgalmi adó alól.Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása.A bérbeadás (bérbevétel) fogalmát az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja határozza meg. E szerint "bérbe­adás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek".Amennyiben a levelében írt szolgáltatás jellegadó-tartalma elsősorban abban áll, hogy az önkormányzat a kezelésében lévő ingatlan használatát biztosítja a bérbevevő részére, a jogosult (bérbevevő) pedig a termék időleges használatáért fizet ellenértéket, akkor az önkormányzat tevékenysége ingatlan-bérbeadásnak minősül, s az az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja értelmében mentes az általános forgalmi adó alól, feltéve hogy az önkormányzat nem választott adókötelezettséget az egyéb ingatlanok bérbeadására az Áfa-tv. 88. §-a alapján.A számla kötelező adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket az Áfa-tv. 169. §-a tárgyalja. A 169. § m) pontja kimondja, hogy adómentesség esetében jogszabályi vagy a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. Amennyiben […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.