Ellenőrzési határidő


Az állami adóhatóság adóellenőrzést végez nálunk. Az eddigi revíziók kilencven napon belül befejeződtek. A revizor a kilencvenedik nap letelte után változatlanul folytatta az ellenőrzést, amikor szóvá tettük, jelezte, hogy a határidő még nem telt el, mert kiemelt adózók vagyunk, akiknél 120 napig vizsgálódhat. Mitől függ, hogy melyik határidőt kell alkalmazni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. augusztus 31-én (312. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5554

[…] átvizsgálása - még ha az csak szúrópróbaszerű is - hosszabb időt igényel.A 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. pontja rendelkezik a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók kijelöléséről. Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az adózó, ha az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt adószámú, és az Art. alkalmazásában adóteljesítményének értéke az 1 130 000 000 forintot elérte.A kormányrendelet hivatkozott szakasza az értékhatár változása miatt szinte minden évben módosul, ezért érdemes minden év január 1-jén megvizsgálni. Ugyanennek a jogszabálynak a 46. pontja írja le az adóteljesítmény számítási módját. Ennek részletes ismertetésétől eltekintünk, röviden az adóteljesítmény értékét az adóteljesítmény-elemek egy évre vetített - a tevékenység kezdetének figyelembevételével időarányosan megállapított - számtani átlagának összegeként kell kiszámítani. Az adóteljesítmény-elemek számítása során kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott bevallások adatai, illetve az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok vehetők figyelembe. Az egyes adóteljesítmény-elemeket a 97. § részletezi.Mivel a számítás nem statikus állapotot vesz figyelembe, hanem a legutóbbi évek számait, az állami adóhatóság […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.