Támogatási előleg


Az uniós támogatás megelőlegezését és annak visszafizetését hogyan kell könyvelni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. január 18-án (318. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5640

[…] térítendő támogatások részletes számviteli elszámolását a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet, X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai cím tartalmazza.Amennyiben az uniós támogatás, támogatási előleg folyósítása közvetlenül az Európai Unió valamely intézménye, és nem valamely hazai közreműködő szervezet által történik, akkor az előlegként megkapott összeget nem lehet a pénzforgalommal együtt végleges bevételként elszámolni. Ezeket a támogatásokat ugyanis az Áhsz. 48. § (10) bekezdése i) pontjának ia) alpontja alapján - összhangban az Áht. 20. §-a (1) bekezdésének előírásaival - a 36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei között kell kimutatni annak felhasználásáig. A számviteli elszámolásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a támogatás (előleg) költségvetési bevételként történő elszámolása (bevételi teljesítés) a felmerült kiadási tételek költségvetési kiadásként történő elszámolásával (kiadási teljesítés) egyidejűleg és azonos értékben történhet, pénzforgalom nélküli tételként. A pénzeszközök kivezetését mindig a 36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei könyvviteli számlával szemben szükséges elvégezni, egyidejűleg […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.