Idegenforgalmi adó áfarendszerbeli kezelése


Múlt évben indítottam a vállalkozásomat, nyitottam egy panziót. A NAV honlapján részletes tájékoztatókat találtam az engem érdeklő kérdések kapcsán, azonban nem tudom, hogy hogyan kell helyesen eljárni az idegenforgalmi adóval kapcsolatban. Amikor kiállítom a számlát a vendégnek a szállás díjáról, az idegenforgalmi adót is tovább kell számláznom, fel kell tüntetnem a számlán? A szálláshely-szolgáltatás adóalapjába beletartozik az idegenforgalmi adó?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5989

[…] szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett)szedi be.Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele az a pénzösszeg, amelyet az adóalany a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybe vevőjétől – mint az áthárított költség igazolt végső viselőjétől – kap, feltéve, hogy az így kapott összeget az adóalany saját nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként tartja nyilván.Az Áfa-tv. fenti rendelkezése alapján az adó alapjába nem tartozó pénzösszegért nem a pénzösszeg átvevője teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, azt csak más nevében és javára beszedi, majd továbbítja.Az Áfa-tv. fenti szabályából következően azon adó, melynek a teljesítésre kötelezett áfaalany nem alanya, azonban annak beszedésére kötelezett, nem tartozik az adóalany által teljesített szolgáltatás adóalapjába. Ennek megfelelően nem része az áfa alapjának, ha a teljesítésre kötelezett adóalanynál az egyéb adó összege azért jelenik meg, mert jogszabályi előírás értelmében ezen adó beszedésére az adóalany […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.