Ajándék ingatlan áfája


Egy kft. a tulajdonában álló külterületi, kivett vágóhíd és hűtőház, udvar megjelölésű ingatlanját településfejlesztés céljára az önkormányzatnak ajándékozta, melyről megállapodást kötöttek, és melynek elfogadását az önkormányzat képviselő-testülete határozatával el is fogadta. A tulajdonjog-bejegyzés jogcíme: ajándékozás. Az ajándékba kapott területtel az önkormányzat egy, a tulajdonában lévő külterületi, kivett út megjelölésű ingatlan területét kívánja növelni, tehát az ajándékozással egyidejűleg átminősítésre is kerül, és már mint "kivett út" megjelöléssel kerül nyilvántartásba vételre. (Továbbiakban ez az út egy útfejlesztési pályázatnak lesz a része, de ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak nem lesz levonási joga.) Keletkezik-e az önkormányzatnak bármilyen fizetési kötelezettsége az ajándékozás tárgyában, akár illeték-, akár áfafizetési kötelezettsége? Az önkormányzat az általános szabályok szerint áfázik, és nem választotta az Áfa-tv. 86. §-a szerinti adókötelessé tételt. Kell-e a kft.-nek számlát kiállítani az önkormányzat részére az ajándékozásról? (Mert szerinte kell, és az önkormányzatnak áfafizetési kötelezettsége van!) A kft. szintén az általános szabályok szerint adózik, és a nyilvántartás szerint választotta az adókötelessé tételt [Áfa-tv. 86. § (1) bek. l) pontja, 88. § (4) bek.].


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. december 19-én (349. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6181

[…] termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg".A kft. feltehetően élt az adólevonási joggal, hiszen gazdasági tevékenysége körében hasznosította az ingatlant. Ilyen esetben tehát az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján adófizetési kötelezettség keletkezik. Az áfa alapja az ingatlan ajándékozáskori piaci értéke, vagyis az az érték, amelyért független felek között értékesíthető az ingatlan. Az áfát az ajándékozónak kell fizetni és bevallani az adóhatóság felé, őt terheli az adófizetési kötelezettség, hiszen ő az, aki kivonja a gazdasági tevékenysége köréből az ingatlant. Ugyanakkor az ajándékozó és az ajándékozott megállapodhatnak úgy, hogy a megajándékozott megfizeti az áfát az ajándékozónak, aki azt bevallja az adóhatóság felé. Amennyiben az ajándékozás után áfafizetési kötelezettség keletkezik, akkor ki kell állítani a számlát. A számlán a teljes ellenértéket, és ha áfás az ügylet, akkor a fizetendő áfát is kell szerepeltetni, és le kell vonni az adóalapot, így a fizetendő összeg az áfával egyezik meg.Az ajándékozás tárgyát képező külterületi, kivett vágóhíd és hűtőház, udvar megjelölésű ingatlan az áfában beépített ingatlannak minősül, amely főszabály szerint mentes az adó alól, ha azonban […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.