Fordított adózású tevékenység számlázása


Van egy projekt, ami idővel építésiengedély-köteles lesz, de most még nem az. Tehát idővel fordított adózású lesz. Az a kérdés, ha előbb állítanak ki számlát, mint ahogy hatályba lép az engedélyköteles tevékenység, akkor számlázhatnak-e egyenes adózással? Vagy mivel tudomásunk van arról, hogy engedélyköteles tevékenységhez fog kapcsolódni a munka, így lehet fordított adózású az ügylet?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. június 4-én (356. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6300

[…] végezhető) építési-szerelési, egyéb szerelési munka "fordított adózás" alá esik.A fenti szabályt a 2023. január 1. után teljesített ügyletekre kell alkalmazni először, ha az Áfa-tv. szerinti teljesítési időpont és a fizetendő adó megállapítására vonatkozóan az Áfa-tv. 60. §-ánsk (1)–(3) bekezdéseiben előírt időpont egyaránt 2022. december 31-ét követő napra esik.A fordított adózásról főszabályként a szolgáltatás igénybe vevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának, de a nyilatkozattételi kötelezettség a szolgáltatásnyújtót terheli, amennyiben a hatósági engedély vagy hatósághoz történő bejelentés az általa végzett, ingatlanra vonatkozó tevékenységhez kapcsolódik.A kérdés alapján a szerződés és a jogügylet pontos tartalma nem állapítható meg. Ha például van egy kivitelező, aki olyan munkafolyamatot végez, amelyhez nem kell engedély, akkor nem fordított áfásan számláz.Ha van egy másik kivitelező, aki engedélyköteles építési-szerelési munkát végez, akkor ő fordított áfásan számláz a beruházó felé. Az egymásnak mellérendelt szolgáltatásokat önállóan kell megítélni az adózás szempontjából.Amennyiben az ügylet több, egymáshoz kapcsolódó részből áll, az adózás szempontjából jelentősége van annak is, hogy ezen részek közül valamelyik tekinthető-e főtevékenységnek vagy sem. Tehát, ha az eset összes körülménye alapján megállapítható, hogy a fordított adózásnak megfelelő szolgáltatás a főszolgáltatás, vagyis a felek kifejezetten ezen szolgáltatás […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.