Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Elévülés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2012. július 31. (Költségvetési Levelek 167. szám, 3222. kérdés)

Kérdés: XY építőipari kft. a 2011. IV. negyedévről beadott általánosforgalmiadó-bevallásában, következő időszakra átvihető követelésként nagyságrendileg 10 millió forintot állított be, amely összeget a 2006. III. negyedévről beadott bevallásában szerepeltetett először levonható adóként, és ezt az összeget azóta folyamatosan tovább "görgette". Tudomásunk szerint az Áfa-tv. levonási joggal kapcsolatos szabályai 2012. év elején módosultak, mely módosulás a levonható adó "továbbgörgethetőségét" is érinti. Kérdésünk arra irányul, hogy - figyelemmel a módosításra is - helyesen szerepeltettük-e a 2011. IV. negyedévéről beadott bevallásunkban az említett összeget? Továbbá, érinti-e az említett év eleji törvénymódosítás a szóban forgó összeg visszaigénylését?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, illetve b) a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti." Az Áfa-tv. 257. §-ának (8) bekezdése alapján továbbá a törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 131. §-ának (2) bekezdését először arra az adómegállapítási időszakra kell alkalmazni, amely 2012. január 1. napján kezdődik. A fenti szabályok együttes olvasata azt jelenti, hogy egy korábbi adómegállapítási időszakról be­adott bevallásban levonható adóként szerepeltetett áfa "görgetése" esetén, azt a 2012 első adómegállapítási időszakról beadott bevallásban már csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 164. §-a (1) bekezdésének első mondata alapján eddig az időpontig nem évült el. Az Art. említett 164. §-a (1) bekezdésének 1. mondata alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A fentiek alapján tehát az Önök által kérdezett esetben a 2006. III. negyedévéről az adott negyed­évet követő hónap 20-ig beadott bevallásban levonható adóként szerepeltetett és tovább görgetett áfaösszeget - tekintve, hogy az az Art. idézett rendelkezése alapján 2011. december 31-én elévült -, a 2012 első adómegállapítási időszakáról beadott bevallásban már nem lehet figyelembe venni mint elő­ző időszakról áthozott csökkentő tétel. Fontos kiemelni, hogy a visszaigénylési jog elévülését az Áfa-tv.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az eladó 2006. augusztusában 100+15 = 115 forintról bocsátott ki számlát. 2006 szeptemberében 15 (bruttó) árengedményt adott. Mi a követendő eljárás? Hogyan kell helyesbíteni és sztornírozni a 2006 augusztusában kibocsátott számlát?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban "kivett ipartelep" megjelöléssel nyilvántartott ingatlan értékesítésére vonatkozó forgalmiadó-fizetési kötelezettség hogyan alakul?

Tovább a teljes cikkhez

Az áfa rendezésének könyvelését szeretném megkérdezni, abban az esetben, ha nincs vállalkozási tevékenységünk, és az áfa visszaigénylése arányosítással történik. Hogyan könyveljük a befizetendő, illetve a visszaigényelhető áfát, a költségvetési és a pénzügyi...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk az APEH-hoz benyújtandó változásbejelentő lap 24. sorában jelezte az APEH-nak, hogy áfafizetési kötelezettség szempontjából 2006. január 1-jétől az Áfa-tv. 2. számú melléklet 10. pontja szerinti tevékenység folytatása esetén az általános szabályok...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére