Online szállásközvetítés


Egy magyar társaság fő tevékenysége online (azaz interneten keresztül történő) szállásközvetítés. A társaság ügyfelei különböző szálláshelyeket (pl. szállodákat, apartmanokat, vendégházakat) üzemeltető és azokat kiadó vállalkozások, illetve magánszemélyek (szálláshely). A?társaság egy általa fejlesztett és üzemeltetett rendszer segítségével biztosítja, hogy a szálláshely megjelenjen és foglalható legyen a társaság internetes szállásfoglalási rendszerében. A társaság biztosítja, hogy a rendszerébe beérkező szállásfoglalások és ajánlatkérések a szálláshely részére továbbításra kerüljenek. A társaság a szálláshely részére alapszolgáltatásként a rendszer használatát biztosítja, beleértve a használathoz szükséges adminisztrációs felületet is. A rendszerben a szálláshelyre vonatkozó információk jelennek meg, és biztosítja annak foglalhatóságát. A szálláshely saját maga adja meg és tölti fel a rendszerbe a rá vonatkozó információkat, adatokat és fotókat. A vendégek a rendszerben regisztrálva kiválaszthatják a számukra megfelelő szálláshelyet és időpontot, illetve le is foglalhatják azt, vagy ajánlatot kérhetnek. A szálláshely valós idejű foglalási rendszert alkalmaz. A vendég a szálláshely által alkalmazott és vezetett valós idejű foglalási rendszerében feltüntetett szabad helyre vonatkozóan küld foglalást, amely esetben a foglalás automatikusan elfogadásra kerül egy válaszüzenet formájában. A válaszüzenettel a vendég és a szálláshely között létrejön a szerződés. A társaság a vendég és a szálláshely közötti jogviszonynak nem alanya. A társaság a vele szerződéses kapcsolatban álló szálláshelyektől jutalékot kap a szolgáltatásaiért a ténylegesen kifizetett vendégéjszakák után. A KSH besorolása szerint a társaság tevékenysége a 79.11.21 Szállásközvetítés.
Kérdéseim a fent vázolt tényállással kapcsolatban:
- A társaság tevékenysége áfa szempontjából elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül-e, és az arra vonatkozó, speciális áfaszabályok vonatkoznak rá?
- A társaság tevékenységének KSH általi besorolása nem befolyásolja-e az áfamegítélést, illetve a társaság tevékenysége a KSH-besorolástól függetlenül elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül-e?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2019. március 26-án (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4922

[…] hiányában nincs lehetőség. Az ugyanezen cikk (2) bekezdésének c) pontja rögzíti, hogy az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak különösen a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgáltatások.Mivel a társaság által nyújtott szolgáltatás tartalmában egyfajta közvetítési szolgáltatás, azonban egyúttal elektronikus úton nyújtott szolgáltatás is, valóban felmerül a kérdés, hogy melyik szolgáltatásra vonatkozó szabály szerint kell azt megítélni. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok az általános forgalmi adó rendszerébe történő beiktatásának a célja éppen az volt, hogy ezáltal kezelhetővé váljanak a távolról, a nyújtó és a megrendelő személyes kapcsolata (egy helyen történő tartózkodása) nélküli ügyletek is úgy, hogy a szolgáltatás a fogyasztás helye szerint adózzon. Vagyis a cél az volt, hogy bármilyen tartalmú is a szolgáltatás, ha az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül, akkor ezen sajátosságára tekintettel azt ezen különös szabályok (teljesítési hely, MOSS alkalmazhatósága) szerint kell kezelni. Ebből kifolyólag álláspontunk szerint az adott esetben a társaság szolgáltatását elektronikus úton nyújtott szolgáltatásként kell kezelni az áfa rendszerében.Figyelemmel a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre - a kérdésben rendelkezésre bocsátott információk alapján -, álláspontunk szerint a társaság tevékenysége elektronikusan nyújtott szolgáltatásnak minősül, tekintve, hogy- a szolgáltatások nyújtása az interneten (azaz globális információs hálózaton) keresztül történik;- a szolgáltatások jelentős mértékben automatizáltak, minimális emberi közreműködést igényelnek (a szálláshelyek maguk töltik fel az adatokat, a vendégek az általuk megadott időpontokra vonatkozóan kereshetnek szállást, a megadott paramétereknek megfelelő szállás foglalása a társaság által biztosított rendszeren keresztül automatikus);- a szolgáltatás nyújtására információs technológia hiányában nem lenne lehetőség, hiszen a vendégek nem lennének képesek a társaság által biztosított […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.