Céges mobilköltség továbbszámlázása


Egy költségvetési szerv - mint munkáltató - kedvezményes tarifákkal kötött szerződést egy mobiltelefon-szolgáltatóval. A szolgáltatást a munkavállalók is igénybe veszik, a havi telefonszámlán pedig hívószámonkénti bontásban vannak feltüntetve az egyes költségek. A költségvetési szerv a telefonszámlák összegét a munkavállalóinak havonta továbbszámlázza alkalmazottak térítése címen, amelyek különböző áfakulcsú tételeket, illetve áfahatályon kívüli tételt is tartalmaz. A szerv az adóköteles bevételi tevékenységénél 27 százalék áfát alkalmaz. Milyen áfakulccsal helyes kiszámlázni az egyes díjtételeket? Amennyiben az eredeti - különböző mértékű - áfakulcsokkal számlázza tovább, szükséges-e külön számlát kiállítani áfakulcsonként ezekről a tételekről, vagy minden tétel 27%-os áfakulcsot vesz fel?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. június 28-án (325. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5770

[…] fogalmaz meg, mely szerint a közvetítőnek nem kell a valóságban is nyújtania a közvetített szolgáltatást, hanem ha másnak megrendeli azt, úgy kell őt tekinteni, mintha ő nyújtaná, függetlenül attól, hogy a valóságban nyújtja-e, illetve egyáltalán képes-e nyújtani.Az Áfa-tv. 15. §-ában meghatározott tényállásban nem szerepel feltételként, hogy az adóalanynak a saját nevében, más javára megrendelt szolgáltatást önálló szolgáltatásként, illetve változatlan tartalommal kell tovább nyújtania. A költségvetési szerv közvetített szolgáltatást nyújt a munkavállalók részére (azaz ugyanazon szolgáltatás igénybevevője és nyújtója is), így az általa nyújtott szolgáltatást - az általa igénybe vett szolgáltatástól elkülönülten - az áfa státuszára és az általa teljesített ügylet teljesítési helyére figyelemmel kell megítélni, és a szolgáltatásra vonatkozó áfamértékkel számlázni.Mindez esetükben azt jelenti - feltételezve, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.