Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester


Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és [a Mötv. 80. § (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított] tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. augusztus 9-én (327. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5802

[…] bekövetkezik.Keresőtevékenység: a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.Biztosítási jogviszonynak minősül mint díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő személyes munkavégzés, a társadalmi megbízatású polgármester tevékenysége, feltéve, hogy a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincadrészét.Tekintettel arra, hogy a Mötv. a társadalmi megbízatású […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.