Közüzemi számlák elszámolása


Önkormányzatunk egy egyéni vállalkozóval van szerződéses kapcsolatban. A vállalkozó részéről kérdésként merült fel, hogy amennyiben az egyéni vállalkozó közüzemi számláin nem mindegyik szolgáltatónál szerepel a számlán az adószám - de a fogyasztási hely szerint bizonyítható, hogy a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódik a számla -, akkor a számlát az egyéni vállalkozó elszámolhatja-e költségként úgy, hogy a számla áfatartalmát nem vonják le, hanem a közüzemi díjat bruttó módon költségként számolják el?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. augusztus 9-én (327. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5806

[…] helye van belföldön.Az Szja-tv. költségelszámolásra vonatkozó általános szabályai alapján [Szja-tv. 4. § (3) bekezdés], ha "a magánszemély olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni, amelynek értékesítője, illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas".Az Szja-tv.-ben megjelölt "általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat" alatt csak olyan bizonylatot lehet érteni, amely tartalmilag és formailag is megfelel az Áfa-tv. szerinti feltételeknek. Ez azt jelenti, hogy az adóalany termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő esetén a számla adattartalmának meg kell felelnie az Áfa-tv. 169. §-ában foglaltaknak, azaz az adóalany vevő, igénybe vevő adószámának első nyolc számjegye is mindenképpen feltüntetendő a számlán. Ha erre nem került sor, a terméket beszerzőnek, szolgáltatást igénybe vevőnek a számla e tekintetben történő módosítását kell kérnie a számlát kibocsátótól.Ha viszont a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő ugyan […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.