Étkezési térítési díj beszedése


Önkormányzatként hozzánk tartozik a gyermekétkeztetés a településen működő iskolákban, óvodákban, az ezzel kapcsolatos számlázás, térítési díj beszedése. A hatályos jogszabályok alapján van-e az étkezési térítési díj beszedésében közreműködési kötelezettsége, vagy valamilyen felelőssége az intézményvezetőnek?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5995

[…] intézményvezető felelőssége kiterjed arra, hogy az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátására megfelelően képzett szakemberekről gondoskodjon, felügyelje, irányítsa a szervezet feladatait, gondoskodjon a megfelelő eljárásrendek kialakításáról és működtetéséről.Az Áht. 97. §-ának (1) bekezdése szerint az állam, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.Az étkezési térítési díjak […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.