Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott ösztöndíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ösztöndíjasoknak biztosított támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a városi és szakképzési ösztöndíjáról, amely tartalmazza az ösztöndíjjuttatás feltételeit és mértékét.
- Városi tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek a középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanuló diákok, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, továbbá az ösztöndíj odaítélésének során az önkormányzat vizsgálta az egy főre eső jövedelmet és vagyoni helyzetet.
- Szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek helyi hiányszakmák nappali tagozatos tanulói, akik a rendeletben meghatározott tanulmányi átlagot elérték, azonban itt a szociális helyzet nem elbírálási szempont.
- Önkormányzatunk továbbá az Arany János Tehetség-gondozó Program keretében támogatást is biztosít az azt megpályázó diákok számára.
Jelenlegi könyvelési gyakorlatunk szerint az ösztöndíjakat és az Arany János Tehetséggondozó Program keretében nyújtott támogatást a K123 adómentes Külső személy juttatások rovaton számoljuk el. Kérjük szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani, hogy mely rovatra kell könyvelni az önkormányzat könyveiben a tanulmányi, a szakképzési ösztöndíjat, és az Arany János Program keretében nyújtott támogatást!
Részlet a válaszból: […]támogatást, ösztöndíjat magánszemélynek adott támogatásként a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5237
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Rovatrend

Kérdés: Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önkormányzati ösztöndíjrészét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalja át. Helyes-e a K506 rovat használata (ebből: központi költségvetési szervek) az önkormányzatnál? Elszámolható-e a kiadás a 2017. évi Költségvetési tv. 2. mellékletének III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímmel szemben? Milyen kormányzati funkción kell megjeleníteni a kiadást?
Részlet a válaszból: […]köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzatnak.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint - az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával - a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.Kormányzati funkciója a 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások nevű kormányzati funkció, idetartozik többek között:- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri ösztöndíjak),- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4627
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Művészeti ösztöndíj

Kérdés: Adómentes bevételnek tekinthető-e az önkormányzati rendeletben szabályozott módon a művészeti oktatási intézményben tanuló diákkal kötött támogatási megállapodás alapján folyósított művészeti ösztöndíj? Az adómentesség érdekében terheli-e elszámolási kötelezettség a diákokat?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott pénzbeli juttatás.A kérdéses esetben önkormányzati rendelet, tehát jogszabály (és a támogatási szerződés) alapján történik a tanulók részére a művészeti ösztöndíj folyósítása, így az adómentességre vonatkozó feltétel teljesül. Az adómentesség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3396
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Beiskolázási támogatás, életkezdési támogatás, ösztöndíj

Kérdés: Hol kerül elszámolásra a beiskolázási támogatás, az életkezdési támogatás, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj, és ezek milyen szakfeladathoz kapcsolhatók?
Részlet a válaszból: […]étkezési, jegyzetvásárlási, lakhatási költség hozzájárulása, amelyet pénzben adnak.A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás jogcímen kell kimutatni az életkezdési, első lakáshoz jutási támogatást. A hatályos rendelkezések az életkezdési, első lakáshoz jutási támogatás elszámolására külön nevesített főkönyvi számot nem tartalmaz, ezért az önkormányzati számlatükörben és számviteli politikában kell ezt a főkönyvi számot, illetve gazdasági esemény számla összefüggéseit meghatározni. A legmegfelelőbb az 58. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások számlacsoporton belül, egy alábontott számlán elszámolni ezeket a kiadásokat.A Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolása az 588. Ellátottak pénzbeli ellátásai számlaszámon történik, ahol - többek között - a közép- és felsőfokú, valamint a felnőttoktatásban részt vevők tanulmányi ösztöndíja kerül elszámolásra.A szakfeladat meghatározása minden esetben attól függ, hogy melyik tevékenységgel összefüggésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3371
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Ennek keretében évente kétszer átutaljuk a vállalt támogatási részt az alapítványnak. Ezt a kiadást melyik szakfeladaton és milyen kiadásnemen kell elszámolnia az önkormányzatnak?
Részlet a válaszból: […]feladatellátás finanszírozásból történik, akkor alaptevékenységet végez ("1" tevékenységtípus kód), vagy társadalmi szerepvállalásból fakadóan a társadalom és a gazdaság szereplőinek támogatását, helyzetének javulását szolgálja a kérdéses összeg ("5" támogatási kód), akkor támogatás történik. A kérdéses esetben az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz, amely az önkormányzatnak nem kötelező feladatellátása. Ez egy, a társadalmi szereplők, felsőoktatási hallgatók számára kiírt pályázat, amellyel támogatni és segíteni kívánja a pályázati kritériumnak megfelelt hallgatókat. Az "A" típusú pályázati kiírás szerint "a pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat". Az ösztöndíjra pályázhattak a tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya a tárgyév őszén már nem állt fenn, úgy a tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerülhetett folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthattak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben, a pályázás időpontjában szünetelt. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az adott tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A "B" típusú kiírás szerint a pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhettek, akik az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. Az adott tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívántak részt venni. A pályázati kiírási feltételek szerint a 854221 Alapképzés, a 854222 Mesterképzés és a 854212 Szakirányú továbbképzés szakfeladatokat lehet alkalmazni, a 8/2010 (IX. 10.) NGM tájékoztató 2. számú mellékletének tartalmi meghatározása alapján. A szakfeladat kiválasztásánál mindig egyeztetni szükséges, hogy a pályázaton nyert hallgató milyen képzésben részesül, hogy melyik tevékenységhez, szakfeladathoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2882
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Önkormányzati rendeletben szabályozott tanulmányi ösztöndíj szja- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk önkormányzati rendelet és pályázati kiírás alapján tanulmányi ösztöndíjban szeretné részesíteni a városunkban lakó, tehetséges tanulókat, hallgatókat. A támogatás feltétele a tanulmányi eredmény. Ezen pályázat keretében támogatnánk továbbá az időszakosan (egy-egy szemeszterre, tipikusan Erasmus-ösztöndíjas) külföldi tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatókat is. Utóbbi esetben az önkormányzat az érintett hallgatókkal szerződést kötne. Álláspontunk szerint a fenti támogatások az Szja-tv. 3. § 72. g) pont alapján adóterhet nem viselő járandóságnak minősülnek. Kérem szíves állásfoglalásukat, vajon a pályázat keretében nyújtott támogatások - akár a pályázatot kiíró önkormányzat, akár a pályázó magánszemély számára - keletkeztetnek-e bármilyen járulékfizetési kötelezettséget, és ha igen, milyet?
Részlet a válaszból: […]mértékétől függetlenül valóban adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. A kifizetés a magánszemélyeknél így olyan bevétel, amely nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, tehát sem egyéni járulékkötelezettség, sem az önkormányzatot terhelő 29%-os tb-járulék-fizetési kötelezettség nem keletkezik. Az Eho-tv. 5. §-a mentesíti az adóterhet nem viselő járandóságot a 11%-os egészségügyihozzájárulás-fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2190
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Segély, illetve ösztöndíj juttatása

Kérdés: A közhasznú alapítvány alapító okiratában ez a mondat szerepel: "...intézeti gyógyító tevékenység támogatása... a pályakezdők, valamint különös indokolt esetben a munkatársak szociális támogatása". Ennek alapján valóban adhat a támogatott intézmény dolgozóinak adó- és járulékmentesen segélyt és ösztöndíjat?
Részlet a válaszból: […]cél szerinti tevékenységek tekinthetők közhasznú tevékenységnek. Az említett felsorolásban szerepel többek között az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és a szociális tevékenység is. Amennyiben a közhasznú alapítvány alapító okiratában a gyógyító tevékenység támogatása mellett az egészségügyi intézményeknél foglalkoztatott munkatársak szociális támogatása, illetve a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1866
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Pályázaton nyert ösztöndíj adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk kulturális, emberi jogi és kisebbségi bizottsága művészeti ösztöndíjpályázatot hirdetett, kizárólag a kerületünkben élő, állandó lakcímmel rendelkező általános és középiskolás tanulók részére. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. Évente legfeljebb 14 gyermek részesülhet ösztöndíjban, melynek összege 1-7. osztályos tanulók esetében havonta és tanulónként 10 000 forint, 8-12. osztályos tanulók esetén pedig havonta és fejenként 20 000 forint. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályázati felhívást a helyi újságunkban tettük közzé. Kérdésünk, hogy ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak keletkezik-e valamilyen adófizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]elnyert ösztöndíj alapvetően egyéb, összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. Ha viszont az ösztöndíjban részesülő tanuló az ösztöndíj elnyerése és a folyamatos folyósítása érdekében valamilyen (önálló) tevékenységet folytat vagy folytatott, akkor az ösztöndíj a gyermek önálló tevékenységéből származó bevételének minősül, amelyből az erre vonatkozó szabályok szerint a tevékenység folytatása, illetőleg a bevétel elérése érdekében felmerült és az Szja-tv.-ben meghatározott, elismert költségek levonhatók a jövedelem megállapítása során. Mindez azt jelenti, hogy az ösztöndíjban részesülő tanulóknak személyijövedelemadó-kötelezettségük keletkezik. Ezért e jövedelmükről - az esetleges más jövedelmekkel együtt - az önkormányzat által kiadott, a kifizetésről szóló igazolás alapján adóbevallást kell benyújtaniuk. Az önkormányzatnak a kifizetésből adóelőleget kell levonnia. Az adóelőleg levonása a kifizetőkre vonatkozó szabályok szerint történik. Az adóelőleg kiszámításának módja a jövedelem minősítésétől függ. Ha az ösztöndíjat egyéb jövedelemnek kell tekinteni, akkor az adóelőleg alapja a kifizetett teljes összeg. Ha viszont az ösztöndíj önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, akkor az adóelőleg alapja a kifizetett összegnek a gyermek (törvényes képviselője) nyilatkozatában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1693
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: TEMPUS pályázaton nyert összegek adója

Kérdés: Főiskolánk a TEMPUS Közalapítványnál több pályázatot nyert el. Egy részéből az oktatók utaznak külföldre. Ilyen esetben az oktatók ösztöndíja adómentes? A pénzt a Közalapítvány a főiskolára utalja. Nyári Egyetem szervezése során külföldi oktatók és hallgatók kapnak szállást, útiköltséget és étkezési hozzájárulást. A szállás és az utazás általában számla vagy jegy alapján kerül kifizetésre, az étkezés készpénzben. Ezek adómentesen kifizethetőek, mi szükséges a kifizetéshez?
Részlet a válaszból: […]mellékletének 3.1. pontja alapján adómentesnek tekinthető az oktatók részére - külföldi tanulmányútra, kutatásra tekintettel - kifizetett ösztöndíj. A Nyári Egyetemen részt vevő külföldi oktatóknak és hallgatóknak nyújtott juttatások tekintetében minden esetben az illetőségük szerinti állammal
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1467

10. találat: Szakmai gyakorlaton részt vevő tanulók költségeinek adózása

Kérdés: Iskolánkból 14 fő tanuló és 8 fő tanár a Tempus Közalapítványtól pályázat útján 3 hetes szakmai gyakorlatot nyert Németországba és Finnországba. A közalapítvány finanszírozza a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget és a szakmai gyakorlaton részt vevők napidíját is. Az iskolával tanulói jogviszonyban állók adóköteles napidíja után milyen mértékű adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszból: […]külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak. A tanulók külföldi szakmai gyakorlata tekinthető tanulmányútnak, és ennek a rendelkezésnek az alkalmazása során az ösztöndíjat is lehet kiterjesztően értelmezni. Adómentes továbbá - a 3.2.2. pont alapján - az az összeg, amelyet vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól kap a magánszemély, feltéve, hogy az alapítvány, a közalapítvány a részére történő befizetésről (nem pénzbeli juttatásról) adó- vagy adóalap-csökkentés igénybevételére jogosító igazolást nem ad, és korábban sem adott ki. Az adómentesség feltételeinek megléte esetén a közalapítvány a magánszemélyeknek teljesített kifizetéseket adómentes jogcímen igazolja. Amennyiben a pályázat keretében elnyert összeget nem közvetlenül a tanulók és a tanárok kapják, hanem az elnyert összeg címzettje, az iskola, akkor az előzőekben leírtak nem alkalmazhatók. Ebben az esetben a tanulók és a tanárok költségeit tulajdonképpen az iskola finanszírozza. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1423
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést