Áfaelszámolás önálló és részben önálló intézmények esetén


Az önkormányzat adóalany, melyhez kapcsolódnak részben önálló intézmények (óvoda, iskola). Az intézmények vezetői munkáltatói jogokat gyakorolnak, intézményvezetői feladatokat látnak el. Önálló jogi személyek, a TÁH törzskönyvi nyilvántartásában részben önállóként, különálló törzskönyvi számmal szerepelnek, az APEH-nél a TÁH nyilvántartással egyezően a törzskönyvi számból képzett adószámmal vannak nyilvántartva. 2004-től az intézményeknek és az önkormányzatoknak is arányosítaniuk kell. Az arányosítást minden egyes adóalanynál külön képzett arányosítási képlettel számoljuk ki. A részben önálló intézményeknél a kiadás sokkal több, mint a bevétel (csak terembérleti díjai és étkezési bevételei vannak). A fennálló különbözetet az önkormányzat fedezi, de nem adja intézményfinanszírozásként ténylegesen oda, mint önálló intézménynek, hanem költségvetési számlájáról fedezi a hozzá tartozó intézmények kiadásait. A könyvelésben sem jelenik meg az egy-egy adóalanyhoz tartozó bevétel, hiszen a kapott költségvetési támogatások az önkormányzatnál szerepelnek, ugyanakkor az intézményeknél kerülnek felhasználásra. Hogyan lehet adóalanyonként elkülönítve kimutatni az arányosításhoz szükséges tételeket a könyvelés alapján, illetve milyen kimutatás készítésével lehet esetleg kiegészíteni, hogy az adóalanyonként megfelelő legyen? Lehet-e a részben önálló intézményt adózási szempontból összevonni az önkormányzattal, egyszerűsítve ezáltal az adókapcsolatokat, illetve ebben az esetben nem kellene-e szétbontani az amúgy egyben elvégzett gazdálkodást a bevallások elkészítése miatt?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2005. március 16-án (42. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1003

[…] adóalanyok. Ebből következően nem lehet ezen jogi személyeket, adóalanyokat egy egységként, csoportként kezelni. Az Áfa-tv. ugyan ismeri a csoportos adóalanyiság intézményét, de az a pénzügyi szolgáltatásokat végző hitelintézetekre, biztosító és befektetési vállalkozásokra vonatkozik, az önkormányzatra tehát a csoportos adóalanyiság szabályait nem lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a könyvelés nem teszi lehetővé az áfaelszámolást, akkor kiegészítő nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül az egyes intézmények elszámolandó adójának megállapításához szükséges összes adat, tény. Általánosságban azt lehet mondani, hogy az intézménynek a támogatást akkor (abban az időpontban) kell figyelembe vennie, ha részére ténylegesen folyósították a támogatást. Ha azonban tényleges folyósítás nem történt meg, hanem a keret csupán rendelkezésre áll, illetve lehívható, akkor […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.