Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2006. szeptember 5. (Költségvetési Levelek 67. szám, 1476. kérdés)

Kérdés: Lehet-e a következő ügylet adómentes uniós értékesítés? Az értékesítő magyar adóalany, aki uniós adószámmal rendelkezik. A megrendelő svájci cég, akinek csak francia uniós adószáma van, ezen adószáma alatt rendeli meg a terméket, de az áru szállítási címe Németország.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye különösen fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. Az előbbiekből következően a Közösségen belüli termékértékesítés adómentességéhez több - együttesen fennálló - feltétel teljesülése szükséges. Tekintsük át ezeket. A "más tagállamban nyilvántartásba vett adóalany" kifejezés nem a székhelyre, nem is a cégnyilvántartásra, hanem az adójogi nyilvántartásra utal. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy svájci cég más tagállamban adószámmal rendelkezik, azaz e tagállamban nyilvántartásba vették, akkor a szóban forgó cég - ezen adószáma tekintetében - más tagállamban nyilvántartásba vett adóalanynak minősül. Az Áfa-tv. 29/A § a) pontja szerinti adómentességi feltételek szempontjából közömbös, hogy e cég telephellyel is rendelkezik Franciaországban, vagy csupán adószámmal. Ebben az esetben a svájci cég francia adóalanynak, azaz más tagállambeli adóalanynak minősül. A szóban forgó esetben az adómentesség egyik feltétele, miszerint a termékértékesítést más tagállamban nyilvántartásba vett adóalany részére kell teljesíteni, itt fennáll. Az adómentesség másik feltétele, hogy az értékesített terméket belföldről igazoltan más tagállamba, de még az Áfa-tv. értelmében vett Közösség területére fuvarozzák vagy egyéb módon juttassák el. A törvény nem követeli meg, hogy a terméket ugyanabba a tagállamba kell elfuvarozni, ahol a más tagállambeli adóalanynak adószáma van. Így nem jelent akadályt, amennyiben a magyar eladó a terméket francia adóalanynak értékesíti, de a termék nem Franciaországba, hanem Németországba megy ki. Tehát az adómentesség másik feltétele is teljesül. A terméket más tagállamba az értékesítés közvetlen következményeként kell elfuvarozni vagy más módon eljuttatni. A "közvetlen következményeként" szófordulat azt jelenti, hogy a szóban forgó termékkel a Közösségen belüli termékértékesítést követően már nem teljesülhet más belföldi teljesítésű ügylet (a terméket a kiszállítást megelőzően nem adták el még egyszer, nem adták bérbe stb.), valamint az értékesítés következményeként[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az önkormányzat nyugállományú köztisztviselő részére temetési segélyt nyújt házastársa halála miatt. Milyen rovaton kell elszámolni a kiadást? Ebben az esetben is adómentes?

Tovább a teljes cikkhez

Egy Nyugat-Magyarországon letelepedett, gyártással foglalkozó társaság saját, illetve kölcsönzött munkavállalók elszállásolásával kapcsolatosan szolgáltatási szerződést kötött egy Magyarországon letelepedett, munkaerő-szállás--adással foglalkozó szolgáltatásnyújtó...

Tovább a teljes cikkhez

Európai uniós pályázatból konferenciákat szervezünk testvérvárosainkkal mind külföldön, mind Magyarországon egyaránt. A résztvevőknek nyújtott étkezés, szállás, utazás ebben az esetben adóköteles-e?

Tovább a teljes cikkhez

Úgy értesültem, hogy 2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele, hogy a vevő rendelkezzen közösségi adószámmal. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő - társaságunk elsődlegesen osztrák és német területre értékesít - nem rendelkezik...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére