Füvesítési munkálatok adózása


Társaságunk kertészeti és erdészeti szolgáltatásokra szakosodott. A "Z" önkormányzat által a városi hulladéklerakó rekultivációjára kiírt pályázatot megbízónk nyerte. A munka elvégzésében cégünk a rekultivációs munkák utolsó fázisában a terep füvesítését, illetve a terület első kaszálását fogja elvégezni. Megbízónk társaságunkkal, mint alvállalkozóval, az elvégzendő füvesítési/kaszálási munkákra csak az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti fordított adózás kikötésével kíván szerződést kötni. Véleménye szerint, mivel az általa a "Z" önkormányzattal generálkivitelezőként vállalt munka építésiengedély-köteles, és az engedély tartalmazza a füvesítési munkálatokat, valamint az ő és az önkormányzat közötti ügyletre a fordított adózást kell alkalmazni, ezért velünk is e módon kell a szerződést megkötnie. Helyesen járunk-e el, ha az általunk végzett füvesítési munkára a megbízónkkal (generálkivitelező) kötött szerződésben a fordított adózás alkalmazásáról állapodunk meg?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2012. február 7-én (159. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3097

[…] nem következik automatikusan, hogy a generálkivitelező és az alvállalkozója közötti ügylet is az Áfa-tv. 142. §-a alá tartozik. Az Önök tevékenységét a fordított adózás szempontjából önállóan kell vizsgálni, így az Önök által végzett szolgáltatás megítélése szempontjából nincs döntő jelentősége annak, hogy a generálkivitelező és a megrendelő közötti ügylet fordítottan adózik. Az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltételek megvalósulását (az építési engedély kivételével) konkrétan az Önök által végzett szolgáltatás kapcsán kell megvizsgálni. Az Áfa-tv. fent idézett 142. § (1) bekezdésének b) pontja a fordított adózás alkalmazhatóságát három konjunktív feltétel teljesüléséhez köti. Tehát ahhoz, hogy az adott ügylet - jelen esetben az Önök által nyújtott szolgáltatás - fordított adózás alá essen, mind a három feltételnek teljesülnie kell. Az említett három feltétel a következő: 1. Az adott tevékenységnek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - kell irányulnia. 2. Az ingatlan építésének, bontásának stb. építési engedélyhez kötöttnek kell lennie. 3. Az ügylet a tartalma alapján szolgáltatásnyújtásnak minősül, méghozzá olyan szolgáltatásnak, amely építési-szerelési, egyéb szerelési munkának tekinthető. 1. A rendelkezésre álló információk alapján - figyelemmel arra is, hogy a földterület is ingatlannak minősül - az Önök által végzett tevékenység az ingatlan létrehozatalára/átalakítására irányul, tekintve hogy a munkálatokat az ingatlan létrehozatala/átalakítása keretében végzik el. 2. Az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfogalmazásából következően a fordított adózás alkalmazandó akkor is, ha az adott vállalkozás által elvégzett építési-szerelési, egyéb szerelési munka ugyan nem építési hatóságiengedély-köteles, ám az olyan ingatlan létrehozatal, bővítés, átalakítás, egyéb megváltoztatás keretében teljesül, ami építési hatóságiengedély-köteles. Ennek megfelelően az adott esetben, mivel maga a generálkivitelező által végzett hulladéklerakó rekultiváció építési hatóságiengedély-köteles, a munkában […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.