Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

220. Költségvetési Levelek / 2015. november 24.

TARTALOM

4073. kérdés Összeférhetetlenség
Ugyanazon gazdasági eseménynél lehet-e ugyanaz a személy a pénztárellenőr és a pénzügyi ellenjegyző?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4074. kérdés Nemzetiségi önkormányzat által kiosztott természetbeni juttatás szja-vonzata
A nemzetiségi önkormányzat kioszthatja-e a saját dolgozói részére a nemzetiségi önkormányzat által, közfoglalkoztatás keretén belül előállított ­- a szociális földprogrampályázat részeként - saját előállítású terményeit adómentesen? Ha nem lehet adómentes, akkor milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4075. kérdés Közigazgatási bírság behajtása - a végrehajtásban történő közreműködési kötelezettséget megsértő munkáltató felelőssége
Rendőrség által kiszabott közigazgatási bírság hogyan hajtható be egy kft.-től? Mi a teendő, ha egy magánszeméllyel szemben végzéssel elrendelt letiltásnak egy kft. mint munkáltató nem tesz eleget? Hogyan érvényesíthető a kft.-vel szemben a készfizető kezesi felelősség, ugyanis a közigazgatási bírsággal sújtott személynek évek óta fennáll a munkaviszonya a kft.-nél? A kft. ellen milyen eljárás kezdeményezhető ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4076. kérdés Nevelőszülő fizetés nélküli szabadságra jogosultsága
Óvodai dajka (határozatlan időre kinevezett közalkalmazott) és egyben nevelőszülő fizetés nélküli szabadságot kért - a gyermek hároméves koráig - a nála kihelyezett 8 hónapos nevelt gyermek után, akinek ő volt a gyámja is. A fizetés nélküli szabadság ideje alatt a gyámi tisztsége és a részére folyósított gyermekgondozási, illetve gyermeknevelési segély megszüntetésre került, de a munkavállaló erről nem tájékoztatta a munkáltatót. A gyámi tisztség megszüntetését követően a közalkalmazott jogosult-e a fizetés nélküli szabadságra? A fizetés nélküli szabadság ideje hamarosan lejár, időközben újabb 16 hónapos gyermek került kihelyezésre, akinek szintén a gyámja a nevelőszülő. Erről a közalkalmazott ismételten nem tájékoztatta a munkáltatót. Mi a munkáltató további teendője? Kérelem esetén köteles-e a második gyermek 3 éves koráig ismételten fizetés nélküli szabadságot biztosítani? Amennyiben a munkáltató erre nem köteles, megszüntethető-e a munkaviszonya, és milyen indokkal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4077. kérdés Iskolai tanulók támogatása nemzetiségi önkormányzat által
Nemzetiségi önkormányzatnak van-e lehetősége arra, hogy támogassa az iskolásokat, például tanév elején füzetcsomaggal vagy ösztöndíjjal? Kell-e ezt szabályoznia határozattal, ha igen, akkor hogyan? Hogyan változik a szabályozás akkor, ha csak a nemzetiségi tanulókat kívánja támogatni? Ha pedig pénzbeni a támogatás, akkor a támogatottnak keletkezik-e adófizetési kötelezettsége? Ezeket a tételeket hogyan kell könyvelni és dokumentálni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4078. kérdés Beruházás megvalósítása
Önkormányzati közgyűlés vagy bizottság határozatban döntött egy beruházás megvalósításáról. A közbeszerzés még nem indult el, szerződést az önkormányzat nem kötött. A közgyűlési vagy a bizottsági határozatot ebben az esetben kötelezettségvállalásként kell-e az önkormányzatnak a számvitelben rögzítenie? A szerződés megkötését követően a közgyűlési vagy bizottsági határozatot törölnünk kell-e, hogy a szerződést kötelezettségvállalásként a számvitelben rögzítsük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4079. kérdés Felújítás garanciális visszatartással
Költségvetési intézmény egy kivitelező céggel olyan vállalkozási szerződést kötött, hogy a felújítási munkálatokról a kivitelező 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, továbbá a garanciális visszatartás mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jótállási idő 2 év. A vállalkozó fordított adós számlákat állít ki az elvégzett munkák alapján. A vállalkozó a számláját úgy állította ki, hogy FAD-os tételként kiszámlázta az elvégzett munka díját, ebből levonta tárgyi mentes tételként az 5%-ot és a számla végösszegeként a munkadíj mínusz az 5% szerepel. Helyes-e az így a kiállított számla, és ez alapján utalásra és könyvelésre az 5%-kal csökkentett összeg kerül, vagy a végösszegnél nem kellene levonni az 5%-ot, és szállítói kötelezettségként kellene azt kimutatnunk a 2 éves garanciális időszak végéig? Az áfabevalláshoz (FAD-os számláról van szó) az 5%-os garanciális visszatartás nélküli vagy az azzal csökkentett összeget kell figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4080. kérdés Fő- és mellékszolgáltatási viszony meghatározása
Költségvetési szervnél probléma merült fel a fordított adózással kapcsolatban. Egy adott beruházáson belül az építésiengedély-köteles munkarész volumene jelentősen kevesebb, mint a nem építésiengedély-köteles munkarész. Áfa szempontjából ilyen esetben az egész szolgáltatás díja fordított adózás alá tartozik?
4081. kérdés Nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú támogatása
Mire költhető el a nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú támogatása? Van olyan jogszabály, amely ezt tételesen taglalja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4082. kérdés Nyílt örökbefogadás költségtérítése
Szervezetünk a nonprofit szférában működik. A következő közhasznú tevékenységeket végezzük: családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjú­ságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Alapszabályunk szerint, amennyiben a gyermek vér szerinti családjában nem kívántként jön a világra, a szülők kérésére a gyermeknek mielőbb nyíltan örökbe fogadó vagy nevelő családot keresünk. Az örökbe fogadni szándékozó családokkal a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet alapján megállapodást kötünk, és azok a költségtérítést fizetnek a szervezetnek. Szükséges-e a költségtérítésről számlát kibocsátani, vagy elegendő a számviteli bizonylat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4083. kérdés Kincstári számla nyitása
Az Áht. 111. §-ának (13) bekezdése szerint: "A kincstári körön kívüli számlatulajdonos 2015. november 30-ig köteles a kincstárnál forintfizetési számlát nyitni, a nem a kincstárnál forintban vezetett fizetési számláit megszünteti, és azok egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára átutalni." Önkormányzatunk fizetési számláját takarékszövetkezetnél vezeti. A fentiek alapján ezt meg kell szüntetnünk, és kincstári számlát kell nyitni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4084. kérdés Adószámos magánszemély által kiállított számla
Önkormányzatunknál több alkalommal adószámmal rendelkező magánszemélytől fogadunk be számlát. A számlát úgy állította ki a magánszemély, hogy feltüntette a levonandó adót, és a számla végösszegének csak a "nettó" kifizetendő összeget írta. Szerintünk ez így nem helyes, de jogszabályi hivatkozást nem találok rá! Ebben kérném a segítséget, hogy mi az előírás az adószámos magánszemély által kiállított számlára?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4085. kérdés Közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyag szétosztása
Szíveskedjenek segítséget nyújtani az alábbi gazdasági esemény pénzügyi és költségvetési számvitel szerinti könyvelésében. Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyagot az önkormányzat szociális rászorultság alapján kiosztja a rászorultak között. A rászorultság megállapítása települési támogatás jogcímén, a helyi szociális rendeletben foglaltaknak megfelelően történik. A döntésről határozat készül, amely tartalmazza, hogy milyen mennyiségben és értékben részesül a rászorult természetbeni támogatásra. Hogyan kell könyvelni a fenti gazdasági eseményt? Kérem, szíveskedjenek arra is kitérni, hogy meg kell-e jeleníteni a "K48 Egyéb nem intézményi ellátások" rovaton mint természetben nyújtott települési támogatást? Ha igen, mi a "bevételi oldal" párja? (Előirányzat-könyvelés szempontjából is, mivel ez lenne a fedezete a K48 rovatra könyvelt saját előállítású termény települési támogatás jogcímen történő kiosztásának.) Ha nem kell a kiadási, illetve bevételi rovaton könyvelni, akkor hogyan tudom azt bemutatni, hogy az önkormányzat milyen összegű települési támogatást nyújtott az adott időszakban? (A MÁK-hoz havonta küldendő PMINFO 01-es űrlap 105-ös sorában sem fog megjelenni mint települési támogatás.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4086. kérdés Éles látást biztosító szemüveg
Védőszemüveg biztosítása kapcsán a munkáltató által biztosítandó kétféle szemüvegről beszélhetünk: a monitor emberi szemet rongáló hatása miatti szemüveg és az éles látást biztosító szemüveg. Kell-e szakorvosi vizsgálat mindegyik szemüveg biztosításakor? Ha a szabályzatunkban a monitor emberi szemet rongáló hatása miatt szükséges szemüveget biztosítjuk csupán, az éles látást biztosító szemüveget nem, akkor a szakorvosi vizsgálat szükséges-e? Az 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet az éles látást biztosító szemüveg fogalmát használja csak.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére