Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Személygépkocsi alkatrészének kicserélése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. november 29. (Költségvetési Levelek 236. szám, 4340. kérdés)

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló egyik társaság személygépkocsi-javítási szolgáltatást vett igénybe egy belföldi székhelyű társaságtól (a továbbiakban: javító társaság). A személygépkocsi javítása során kiderült, hogy egy - még értékkel bíró - meghibásodott alkatrészt szükséges kicserélni, ezért a javító társaság a használt alkatrészt kicserélte egy új alkatrészre. A javító társaság számlát állított ki a javítási szolgáltatásról - amelynek részét képezte az új alkatrész értéke is -, továbbá kiértesítő levélben kérte a társaságot, hogy a használt alkatrészt általános forgalmi adóval növelten számlázza ki részükre. A kivett alkatrész "maradványértékét" csak számla ellenében tudják megtéríteni.
A kiértesítő levél alapján, amennyiben a javító társaság egy meghatározott időn belül nem kapja meg a társaság által kiállított számlát, a használt alkatrész a javító társaság tulajdonába kerül az alkatrész értékének megtérítése nélkül. A használt alkatrészt a javító társaság felhasználja vagy továbbértékesíti.
A fent részletezettekkel kapcsolatban az alábbi kérdéseink merültek fel:
1. Kötelezhető-e a társaság számla kiállítására a javítás során kivett alkatrész átadása miatt? Ha igen, milyen jogszabályhely alapján?
2. Amennyiben az első kérdésre igen válasz adható, a használt alkatrész értékét áfásan vagy adómentesen kell kiszámlázni, azaz alkalmazható-e az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja a személygépkocsi alkatrészének értékesítése esetén?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]termék értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Figyelemmel arra, hogy a kérdéses esetben az Áfa-tv.-nek a számlakibocsátási kötelezettség alól mentesítő egyetlen szabálya sem alkalmazható, a társaságot az alkatrész tulajdonjogának átruházása esetén számlakibocsátási kötelezettség terheli.2. Az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja kimondja, hogy "mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le". Abban az esetben, ha a társaság valóban átruházza az alkatrész tulajdonjogát, akkor az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja kapcsán a konkrét esetben a következőkre kell figyelemmel lenni.A 87. § b) pontja szerint egy termék adómentes értékesítésére abban az esetben kerülhet sor, ha a konkrét termék beszerzése során a vevőre áthárított általános forgalmi adó a 124-125. §-okban felsorolt valamely levonási korlát miatt nem volt levonható. A kérdéses[…]

Figyelmébe ajánljuk

Intézményünk az ingatlan-bérbeadást adómentesen számlázza. A bérlők részére a rezsiköltséget áfásan számláztuk. Időközben megtudtuk, hogy ez nem helyes, adómentesen kellett volna számlázni a bérlők részére a rezsit. Le-sztornóztuk a számlákat, és újakat...

Tovább a teljes cikkhez

Alanyi adómentes adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban (a Közösség területén kívül), például az USA-ban van. Az adóalanynak ebben az esetben, kizárólag a 91. sor kitöltése céljából be kell nyújtania az áfabevallást...

Tovább a teljes cikkhez

Költségvetési intézményként az ellátottaink és a dolgozóink, valamint azok hozzátartozói részére idényjelleggel üdülőt üzemeltetünk. Engedélyünk (hatósági igazolvány) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)...

Tovább a teljes cikkhez

Egy ukrán-magyar kettős állampolgár vásárolt az üzletünkben terméket, és személye azonosítására az útlevelét adta át, amelyet azonban Magyarországon állítottak ki. Állandó lakcímként egy ukrán címet adott meg. Az a kérdésem, hogy helyesen töltöttem-e ki az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére