Alapítvány áfafizetési kötelezettsége


Önkormányzati fenntartású alapítványunk - különösen azokban az időszakokban, amikor magas volt a fertőzöttség - számos rendezvényt, előadást, oktatást online formában tett elérhetővé ellenérték fejében mind az alapítvány tagjai, mind más résztvevők számára. A rendezvények online megtartásához egy közösségi adóalanytól videokonferencia-szolgáltatást vettünk és veszünk igénybe.
Nem egyértelmű számunkra, hogy ezen szolgáltatás után az alapítványnak keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége. Ha felmerül áfafizetési kötelezettség, akkor bevallási kötelezettsége is van az alapítványnak? Alapítványunk érvényes közösségi adószámmal rendelkezik, és ismert olyan vélemény, hogy a közösségi adószámmal rendelkező alapítványt nem terheli áfafizetési kötelezettség a szolgáltatások igénybevétele kapcsán. Helyes ez az információ?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. június 28-án (325. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5763

[…] termékbeszerzéseikre [Áfa-tv. 20. § (5) bekezdés], közösségi adószámmal rendelkeznek, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározása szempontjából az adóalanyokkal esnek egy tekintet alá.Abban az esetben, ha az alapítvány adóalanynak minősül, mert adóalanyiságot megalapozó gazdasági tevékenységet (Áfa-tv. 6. §) végez - amely tevékenység lehet például az Áfa-tv. 85. §-a szerinti tárgyi adómentes tevékenység -, akkor az Áfa-tv. 257/B. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében - amely kimondja, hogy az adóalany a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól a 37. § szerinti szolgáltatás-igénybevételt közösségi adószám birtokában végezhet - a kérdésében említett szolgáltatás igénybevételéhez az alapítványnak közösségi adószámmal kell rendelkeznie.Abból következően, hogy az alapítvány érvényes közösségi adószámmal rendelkezik - függetlenül attól, hogy a fentebb részletezett okok közül mely alapján -, az alapítványt a kérdésben említett szolgáltatás igénybevétele után adókötelezettség terheli az alábbiak szerint.A szolgáltatás nyújtója a Közösség egy másik tagállamában letelepedett adóalany (vélelmezzük, hogy az alapítványnak nyújtott szolgáltatás tekintetében nem minősül belföldön letelepedettnek), továbbá vélelmezzük azt is, hogy az adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó általános szabály, azaz az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján kell megállapítani, vagy azért, mert az alapítvány adóalanyiságot megalapozó gazdasági tevékenysége okán adóalanynak minősül, vagy azért, mert - figyelemmel az Áfa-tv. 36. §-a (1) bekezdésének b) pontjára - nem adóalany jogi személyként közösségi adószámmal rendelkezik a fentebb említett 10 000 eurós értékhatár átlépése okán, vagy az Áfa-tv. 20. §-ának (5) bekezdése szerinti választása miatt.Az Áfa-tv. 140. §-ának a) pontja rögzíti, hogy abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása teljesítési helyének megállapítására a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybe vevő - a 36. § értelmében vett - adóalany fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.A fent részletezettek alapján a kérdésben említett szolgáltatás után az alapítványt adófizetési, -bevallási és összesítőnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.Az Áfa-tv. - összhangban a Héa-irányelv szabályával - valóban tartalmaz olyan rendelkezést, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.