Tanórán kívül tartott táncoktatás áfája


A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységnek minősül-e - azaz megfeleltethető-e az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontjaiban foglalt adó alóli mentesség kritériumainak - az a szolgáltatásnyújtás, amelyet egy hagyományőrző (nem közhasznú) egyesület pedagógusvégzettséggel rendelkező táncoktatója végez, díj ellenében, óvodás, általános iskolás és középiskolás tanulók részére tanórán kívül? Ugyanez a tevékenység tárgyi mentes tevékenységként számlázható-e, ha egy nyári tábor keretében nyújtott komplex szolgáltatás részeként valósul meg (néptánctábor étkezés- és szállásnyújtással egyetemben, egyéb, pl. kézműves-foglalkozással)?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. december 20-án (333. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5907

[…] 85. § (1) bekezdése j) pontjának rendelkezései szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző - ilyen minőségében - teljesít a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó, óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző által szervezett magánóraadást is.Az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés i) pontjában említett egyéb oktatást az Áfa-tv. 85. § (2) bekezdése határozza meg. E szerint egyéb oktatás vagy képzés keretében a közszolgáltató, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző vagy - nemzetközi szerződés alapján - belföldön működő külföldi kulturális intézet - ilyen minőségében - teljesít.Az Áfa-tv. és a felnőttképzési törvény hatályos rendelkezései szerint a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés vagy oktatás keretében nyújtott egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatás - a nyelvi képzés kivételével - [amely nevesítve adómentes, az Áfa-tv. 85. § (2) bek. c) pontja szerint] az alábbi feltételek együttes fennállása esetén tekinthető adómentesnek:- a szolgáltatást nyújtó adóalany felnőttképzőnek minősül, és szolgáltatását e minőségében nyújtja;- felnőttképzési tevékenységét bejelentette vagy engedély alapján végzi;- a nem engedély alapján végzett oktatás, képzés jogszabály alapján szervezett.Az előzőek szerint az egyesület […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.