Óvodapedagógus jubileumi jutalma


Óvodapedagógusunk 2023 augusztusában jogosulttá vált a 40 éves jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom összegének megállapításakor a szakmai ágazati pótlék összegét nem vettük figyelembe. Helyesen jártunk el? Az azóta hatályba lépő ide vonatkozó rendelkezések szerint szükséges-e újraszámolni a megállapított jubileumi jutalom összegét?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. április 23-án (354. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6262

[…] illetmény fogalmának az Mt. szerinti alapbér fogalma felel meg. Az alapbér az Mt. 136. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a munkaszerződésben (kinevezésben) időbérként (általában havibérként) megállapított, pótlékok nélküli munkabér. Így a jubileumi jutalom alapja is a pótlékok - ideértve a szakmai ágazati pótlékot is - nélküli illetmény volt.Ugyanakkor a Púétv. átmeneti szabályai új helyzetet teremtettek. A Púétv. 157. §-ának (10) bekezdése kimondta, hogy "az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebba) Gyakornok esetén 400.000 forintnál,b) Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,c) Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,d) Mesterpedagógus esetén 520.000 forintnál,e) Kutatótanár esetén 640.000 forintnál.Az így megállapított illetmény összege meghaladhatja az Nkt. 65. §-a szerinti garantált illetmény összegét". A 157. § (11) bekezdése továbbá kimondta, hogy "a (10) bekezdésben meghatározott illetmény 2023. július 1-jéig visszamenőleg jár az érintettnek".Tehát az ágazati szakmai pótlékot bele kellett számítani a július 1-jétől megemelt illetménybe. Ez alapján a 2023. július 1. után keletkezett jubileumi jutalomra való jogosultsághoz kapcsolódó összeg megállapításakor már az így megemelt […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.