Társasházi kamerarendszerek telepítése


Fővárosi kerületi önkormányzat pályázatot írt ki társasházi kamerarendszerek telepítéséhez. A támogatási szerződés keretében a társasházak (mint támogatott) önrészt fizetnek be az önkormányzat részére, a kivitelezésből fennmaradó összeg pedig vissza nem térítendő támogatásnak minősül, mely a támogatott részére az ingyenes tulajdonba adással teljesül. A kamerarendszer kiépítésére az önkormányzat köt szerződést, melynek díját a támogatott által megfizetett önrész kiegészítésével maga fizeti meg a szerződő partner felé. A támogatott köteles a kiépített rendszer átvételére és annak jogszabály szerinti működtetésére legalább 2 éven át, melyet az önkormányzat részére igazolnia kell. Az ingyenes tulajdonba adásról különmegállapodás nem kerül megkötésre. A társasházak által befizetett önrészt, valamint a ki-vitelezést végző vállalkozónak fizetett összeget hogyan könyveljük, milyen könyvelési tételeket kell alkalmaznunk? A társasházak részére van-e számlakiállítási kötelezettségünk az önrészt illetően?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. június 4-én (356. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6303

[…] melléklet III. fejezet immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím szerint. Az ingyenes átadás történhet befejezetlenként vagy aktiválást követően attól függően, hogy az átadás előtt megtörténik-e az eszközök rendeltetésszerű használata. A társasházak által befizetett összegeket a B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton javasoljuk elszámolni.Az átadás ellenérték nélkül történik, ezért az önkormányzat az előzetesen felszámított […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.