Térítés nélkül átvett eszköz áfája


Ha egy költségvetési szerv térítés nélkül vesz át eszközöket egy gazdasági társaságtól, keletkezik-e adófizetési kötelezettsége? Az átadás tényét milyen dokumentumokkal kell alátámasztani (szerződés, számla)? Ha az átadó élt az adólevonási jogával, akkor a számlán vagy a szerződésben milyen adatoknak kell szerepelnie, értve ez alatt az alap és az áfa fogalmát? Az alap térítés nélküli, az áfa térítéses? Milyen könyvelési tételek kapcsolódnak a gazdasági eseményhez?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2016. február 23-án (224. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4139

[…] átadás-átvételi jegyzőkönyv lehet a könyvelés alapja. Ha számlát kell kiállítani, akkor az átadott eszköz piaci értéke plusz áfa lesz a számlán, amiből – ha megállapodtak abban, hogy az átvevő megfizeti az átadó részére az áfát – csak az áfa lesz fizetendő összeg (pl. 100 + 27% áfa -100, fizetendő 27).Az Áhsz. alapján a térítés nélkül átvett eszközt az átvételkor aktuális piaci értéken kell a könyvekben felvenni. A piaci érték meghatározásának módszereit a számviteli politikában kell rögzíteni.1. A térítés nélkül átvett eszközökkel kapcsolatos könyvelési lépések:A) Pénzügyi számvitel– Állományba vétel piaci értékenT1211, 1311, 14,1 – K 9421 9422– kis értékű, használatba nem vett tárgyi eszközT 13114, 131124, 13114 – K9421, 9422– kis értékű, használatba vettT13191 – K 9421, 9422Kapcsolódó tétel terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása.Kis értékű eszköz esetében az azonnali értékcsökkenési leírás miatt ebben az esetben nem lehet elhatárolás. Az elhatárolást az értékcsökkenési leírás elszámolásával egyidejűleg kell feloldani.– Befejezetlen beruházás átvételeT […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.