Közüzemi számlák továbbszámlázása


A kerületi költségvetési szervek közül néhány közös épületben végzi a tevékenységét, melyhez az ingatlant ingyenes használatba kapják az önkormányzattól. A közüzemi díjaknál nem minden esetben volt megvalósítható a mérőórával való elkülönítés, illetve a felszerelt almérő alapján nem kerül külön számlázásra a fogyasztás a szolgáltató által. Ennek eredményeként az érintett intézmények nem csak a saját fogyasztásuknak megfelelő közüzemi díjat fizetik. A 2022. évig ezek a kiadások nem kerültek továbbszámlázásra, ott maradtak az intézménynél. A jelentősen megnövekedett energiaárak miatt ez a rendszer felülvizsgálatra került. A fenntartó önkormányzattal egyeztetve a 2023. évtől ezen közüzemi kiadások továbbszámlázásra kerülnek az intézmények között. Valamennyi intézmény végez áfás tevékenységet (közétkeztetés), egyéb áfás tevékenységük nincs. A közüzemi számlák esetében van olyan, ahol almérővel megállapítható a másik intézmény tényleges fogyasztása, vagyis a számláról konkrétan leolvasható a továbbszámlázás összege. Viszont van olyan eset is, ahol csak mutatószámok alkalmazásával valósítható meg az elkülönítés (pl. távfűtés esetén légköbméter arányában). Milyen áfakulcsot kell a továbbszámlázás esetén alkalmazni, általánosan a 27%-ot, vagy az áram esetében az áfakörön kívüli, illetve távhő esetében a kezdvezményes 5%-ot? Eltér-e a fenti két eset (mérőóra szerinti vagy számított fogyasztás)? Illetve van-e lehetősége az intézménynek a továbbszámlázott energia áfájának visszaigénylésére?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. december 20-án (333. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5912

[…] közterheket tartalmaznak, amit csak a közműszolgáltatóknak kell megfizetni, azok a továbbszámlázó intézménynél már nem közteherként jelennek meg, ezért a továbbszámlázáskor az adó alapjába bele kell számolni, tehát 27% áfamértékkel kell továbbszámlázni.Távhőszolgáltatást csak az erre engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat. Az 5% adómérték Tszt. alapján nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A továbbszámlázó intézmény nem tartozik a Tszt. hatálya alá, ezért nem számlázhat 5% áfával. A távhő továbbszámlázása esetén is 27% áfamértéket kell alkalmazni.Az áfa mértékét nem befolyásolja az a körülmény, hogy almérővel vagy fűtött légköbméter, vagy a szerződésben meghatározott más mutatószám alapján történik-e a számlázás. A mérőóra szerinti és az elszámolt fogyasztás eltérhet a felek megállapodása szerinti számítás alapján, de véleményünk szerint összeségében nem lehet több a továbbszámlázott mennyiség, mint amennyit a közműszolgáltatók számláztak a továbbszámlázó intézményre.Az áthárított, továbbszámlázott áfát a vevő intézmény az Áfa-tv. 120-123. §-ában foglaltak szerint levonásba helyezheti. Amennyiben a közüzemi számlák kizárólag adóköteles […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.