Ingatlan vagyonkezelésbe adása


Egy önkormányzat az egyik ingatlanát 2021-ben 15 évre egy gazdasági társaság részére vagyonkezelésbe adta, amely ezt adóköteles tevékenysége érdekében hasznosítja. Korábban ezt az ingatlant az érintett gazdasági társaságnak bérbe adta áfa felszámításával, mert a nem lakáscélú ingatlanok bérbeadását adókötelessé tette. Az ingatlanberuházáskor a beruházással összefüggő bejövő számláinak áfatartalmát - az adóköteles bérbeadási szándékra tekintettel - levonásba helyezte, a beruházás aktiválására 2010-ben került sor. A vagyonkezelésbe adás nem volt ingyenes. Erre vonatkozóan a vagyonkezelői szerződés a következőket tartalmazza: "A felek a vagyonkezelési jog (a használati jog) ellenértékét, éves vagyonkezelői díjat határoznak meg azzal, hogy a 15 évre szóló vagyonkezelési díjat egy összegben, áfát is tartalmazó számla ellenében, még 2021-ben kell a vagyonkezelésbe vevőnek megfizetnie." A vagyonkezelésbe adó egy számlát bocsátott ki a vagyonkezelői jog, 15 évre szóló vagyonkezelői díj megjelöléssel. Jelen esetben gondot okoz az Áfa-tv. 135. §-ának alkalmazása, konkrétan az, hogy a vagyonkezelésbe adónak a 240 hónapos figyelési időszak alatt kell-e kiigazítást végeznie, tehát az előzőekben bemutatott számlázást figyelembe véve a vagyonkezelésbe adó az el-következendő 15 évben tekintheti-e ezt úgy, hogy a levonható áfa összegét eredetileg meghatározó tényezőkben nem következett be változás?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. május 17-én (323. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5736

[…] mértékben levonható, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket az adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja.A kérdésben említett ingatlant az önkormányzat korábban adóköteles bérbeadás útján hasznosította, majd a bérbeadás megszűnése után azt vagyonkezelésbe adta. A vagyonkezelésbe adás is adóköteles gazdasági tevékenység (egy adóköteles szolgáltatás nyújtás), annak díját a kérdésében hivatkozott szerződés szerint a szolgáltatást nyújtó önkormányzat áfával növelt értékben számlázza.Az ingatlant így az önkormányzat nemcsak a bérbeadás időszakában, hanem a vagyonkezelésbe adás időszakában is teljes egészében az adóköteles gazdasági tevékenysége során hasznosítja.Az előzetesen felszámított adó levonásához az Áfa-tv. olyan feltételt nem ír elő, hogy az adóköteles gazdasági tevékenységből a figyelési időszak alatt minden évében kell bevételnek befolynia, mindösszesen azt határozza meg, hogy az adott beszerzést az adóalany az adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása során hasznosítsa. Az a körülmény tehát, hogy a szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást igénybe vevő fél - a felek megállapodása alapján - a teljes időszakra vonatkozóan a szolgáltatásnyújtás megkezdésének évében egy összegben (azaz a későbbi évekre vonatkozó díjat, előre) köteles megfizetni, a korábban érvényesített adólevonás tényezőit nem befolyásolja. Az adólevonás feltétele teljesül, ha a szolgáltatásnyújtás ellenértéke a szolgáltatásnyújtás időtartamának […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.