Számlakibocsátási kötelezettség belföldi fordított adózású ügylettel kapcsolatban fizetett előleg esetén


Az Áfa-tv. vonatkozó előírásai alapján a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén az előlegként átvett összegről számlát nem kell kibocsátani. Ha jól értelmezem az Áfa-tv.-t, az 59. § alapján, ha belföldi fordított adózás alá tartozó ügylet kapcsán fizetnek előleget, nem keletkezik adókötelezettség. A Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén irányadó szabályokhoz hasonlóan, vagy azokból kiindulva – tekintve, hogy a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén is a fordított adózás mechanizmusa szerint keletkezik az adófizetési kötelezettség –, kell-e a belföldi fordított adózású ügylettel kapcsolatban fizetett előleg esetén számlát kibocsátani? Például, ha belföldi, áfafizetésre kötelezett adóalanyok közötti, belföldi fordított adózás alá tartozó ügylet kapcsán fizet a vevő 600 000 forint előleget, van-e számlázási kötelezettsége az eladónak?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. március 28-án (337. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5967

[…] ellenérték egy meghatározott részét, esetleg egészét megfizetni. Ebből következően nem minősül előlegnek az az összeg, amelyet a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője a teljesítés időpontját megelőzően saját elhatározásából fizet meg. Az Áfa-tv. 159. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján az adóalany köteles abban az esetben is számla kibocsátásáról gondoskodni, ha részére másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy előleget fizet. Ugyanezen bekezdés b) pontja értelmében az adóalany köteles számlát kibocsátani továbbá, ha az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet (például nem áfaalany magánszemély) 900 000 forintot elérő vagy meghaladó előleget fizet, valamint akkor is, ha az előleg összege nem éri el a 900 000 forintot, de a 159. § (2) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó személy, szervezet (például a már előbb említett nem áfaalany magánszemély) számla kibocsátását kéri. A fenti rendelkezések alól ad felmentést az Áfa-tv. 159. §-ának (4) bekezdése a közösségi ügyletek bizonyos köre esetében, amikor kimondja, hogy a 89. § szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítés ellenértékébe beszámító előleg fizetése esetében nem keletkezik számlakibocsátási kötelezettség. [Az 59. § (4) bekezdése értelmében a Közösségen belüli termékértékesítéshez adott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget sem az értékesítés, sem az ennek megfelelő Közösségen belüli beszerzés kapcsán. Ennek következményeként az adómentes Közösségen belüli termékértékesítéshez kapott előlegről nem kell számlát kibocsátani, és nem kell azt az összesítő nyilatkozatban sem feltüntetni.] Az Áfa-tv. 59. §-ának (2) bekezdése szerint a jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. Ez utóbbi kitétel azonban csak abban az esetben értelmezhető, ha a teljesítésre kötelezett egyben az adófizetésre kötelezett is (a vevőnél ugyanis kézhezvétel, jóváírás az előleg kapcsán nem merül fel, hiszen az előleget ő fizeti meg az eladója felé). Így fordított adózás esetében az előleg után nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Abból a tényből azonban, hogy ilyen esetekben nem keletkezik adófizetési kötelezettség – figyelemmel az Áfa-tv. 159. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban előírt szabályokra is –, nem következik, hogy bármely esetben, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.