Az építési-szerelési munkálatok adózása


Önkormányzatunk 2-es adókódú, általános szabályok szerint áfafizetésre kötelezett, adott esetben az építési-szerelési munkálatok esetében a fordított adózás alá tartozhat. Úgy tudjuk, változott az ezzel kapcsolatos szabályozás, a fordított adózás alá tartozó ügyletek köre. Hogyan érinti ez a már folyamatban lévő munkákat?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. március 28-án (337. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5972

[…] tekintettel.A módosított rendelkezés értelmében az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybe vevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.A módosítás eredményeképpen azok az ingatlan létrejöttére, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló munkák - ideértve most már a rendeltetésváltoztatást is - bele fognak tartozni a fordított adózás körébe, amelyeknél ugyan építési engedélyre, egyszerű bejelentésre nincs szükség, de a munkák elvégzéséhez szükséges valamely egyéb hatósági engedély vagy bejelentés (pl. a rendeltetésmódosítási engedélyhez vagy településképi bejelentési eljáráshoz kötöttek). A hatósági engedélynek, illetve a hatósághoz történő bejelentésnek tehát nem kell feltétlen építési tartalmúnak lenni (pl. örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez kötött), illetve az sem feltétel, hogy a hatóság a bejelentést hatósági eljárás keretében bírálja el.b) Az átmeneti szabályok szerint a módosítást - a következőkben részletezett eltéréssel - azon szolgáltatások esetében kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.Továbbra is a 2022. december 31-én hatályos szabályok szerint kell eljárni, ha a teljesítés időpontja 2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik, de a szolgáltatást igénybe vevő adóalanynak az Áfa-tv. 60. §-ának (1)-(3) bekezdése szerint a fizetendő adót 2023. január 1-jét megelőzően kellene megállapítani. Az Áfa-tv. 60. §-a szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.