Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

regisztráció
rehabilitációs hozzájárulás
rehabilitációs járadék Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló egyéni járulékai
Milyen egyéni járulékokat kell vonni a rehabilitációs járadékban részesülő, munkavállalóként foglalkoztatott személy munkabéréből?
Megjelent a Költségvetési Levelek 222. számában (2016. január 12.), 4119. kérdésszám alatt
rekreációs szabadság
rendelkezés
rendkívüli felmondás Rendkívüli felmondás szabályszerűen aláírt és szkennelt változatának e-mailen történő közlése
Jogszerűnek tekinthető-e, ha a rendkívüli felmondást a munkáltató írásba foglalta, a munkáltatói jogkör gyakorlója szabályszerűen aláírta, és utána a céges e-mail-címen közölték (vele párhuzamosan tértivevényes postai küldeményként lakcímre megküldve is) a dokumentumot? A munkáltatói jogkört gyakorló felhívta a munkavállalót, hogy nézze meg az e-mail-fiókját, és igazolja vissza, hogy megkapta a dokumentumot. A munkavállaló ezt meg is tette, utóbb mégis bírósághoz fordult.
Megjelent a Költségvetési Levelek 268. számában (2018. november 27.), 4839. kérdésszám alatt
rendkívüli munkavégzés
rendkívüli szabadság Rendkívüli szabadság
Közalkalmazottaknak közeli hozzátartozó (szülő) elhalálozása esetén jár-e, illetve adható-e rendkívüli szabadság? Ha igen, akkor hány nap?
Megjelent a Költségvetési Levelek 73. számában (2007. január 16.), 1586. kérdésszám alatt
reprezentáció
részesedés
részmunkaidő
részszámla Engedmény számlázása
Szerződés szerint az elkészült munkák kiegyenlítése 2 db részszámla kállítása után történik. Az I. részszámla kiállítása, illetve kiegyenlítése megtörtént. A II. részszámla kiállítása előtt a partnerek szóban megegyeztek e részszámla összegének az elengedésében. Milyen formában számlázzanak, illetve ne számlázzanak vagy dokumentáljanak, hogy a forgalmi adót ne kelljen megfizetni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 158. számában (2012. január 10.), 3066. kérdésszám alatt
részvételi díj áfája
rezsi
rokkantnyugdíj
rokkantsági ellátás
rovatrend
ruhapénz
ruházati költségtérítés
rulírozó hitel Rulírozó hitel
Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben döntött arról, hogy a költségvetési kiadások és bevételek különbségeként adódó költségvetési hiányt áthidaló (rulírozó) hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelkereten belül a hitelek felvétele lehívólevél alapján történik. A hitelek lejárata 364 nap. A hitelfelvételt a "pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitel felvétele?előirányzaton szerepeltetjük, mivel a rövid lejáratú likviditási hitelnek nincs előirányzata. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a hitelfelvételt és annak év közben történő visszafizetését melyik főkönyvi szám alkalmazásával, és milyen módon kell könyvelni! Az év végén fennálló tartozásra, melyet 2012-ben kell visszafizetnem, kell-e 2012-ben kiadási előirányzatot képeznem?
Megjelent a Költségvetési Levelek 156. számában (2011. november 22.), 3047. kérdésszám alatt