×

56. Költségvetési Levelek / 2006. január 10.
TARTALOM

logo
     
1262. kérdés  
Az önkormányzat panellakásokon energiatakarékos felújítást hajt végre. A felújítás forrása 1/3 részben állami hozzájárulás, 1/3 részben önkormányzati hozzájárulás, 1/3 részben pedig a lakók befizetése. Számvitelileg mi a helyes eljárási mód, aktiválás vagy pedig pénzeszközátadás?
1263. kérdés  
Az önkormányzat a "Gázszolgáltató Rt." tulajdonában levő gázhálózatra vonatkozóan egyedi beruházási hozzájárulást fizetett. Aktiválni kell az összeget, vagy pedig pénzeszköz-átadásként könyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
1264. kérdés  
Vidékről bejáró közalkalmazott Budapest közigazgatási határán belül BKV-járatokra és vonatra is érvényes "BKSZ"-bérletet vásárol. Ez esetben megtéríthető-e részére adómentesen a "BKSZ"- és a BKV-bérlet közötti árkülönbözet, és ha igen, akkor ez milyen adminisztrációs kötelezettségekkel jár?
1265. kérdés  
Az OEP-től szerződés alapján kapott, gyógyszerek árához nyújtott, adóalapot képező támogatásoknak van-e áfatartalma, keletkezik-e adófizetési kötelezettség a támogatottnál? Mivel a támogatás nem az OEP megrendelésének ellenértéke, nem történik az Áfa-tv. hatálya alá tartozó értékesítés, szolgáltatásnyújtás.
1266. kérdés  
2006. január 1-jétől az általános adómérték 25%-ról 20%-ra csökken. Hogyan kell kibocsátani a végszámlát? Mi a teendő, ha az eladó 2005-ben kér előleget, és az előleg a teljes ellenértéket takarja? Hogyan kell (milyen adómértékkel) kibocsátani az előlegszámlát, valamint a végszámlát? Helyes-e az a megoldás, miszerint a végszámlán a teljes ellenértékre 20%-os kulcsot számolunk rá?
Kapcsolódó címke:
1267. kérdés  
Az államháztartási szakterület 2005. évi kötelező továbbképzésén az előadó a munkabér-előleg folyósításával összefüggésben, az Szja-tv.-re hivatkozva, adófizetési kötelezettségről beszélt abban az esetben, ha a visszafizetés az adóév végéig nem történik meg. Még abban az esetben is, ha az Szja-tv. 72. § (4) g) pontja szerint jár el a kifizető. Az illetményelőleg következő adóévre áthúzódó visszafizetése valóban adóköteles bevétellé válik-e a dolgozónál, és ha igen, akkor az Szja-tv. mely paragrafusa alapján?
Kapcsolódó címke:
1268. kérdés  
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2 fő portás alkalmazottja részére öltönyt vásárol. Az öltönyök utcai viselésre elméletileg alkalmasak, gyakorlatilag viszont nem, mert biztosított, hogy az intézmény területén kívül nem viselik, mivel belső szabályzatban rögzítésre került, hogy saját öltözékben jönnek be, munkakezdéskor öltözőszekrényből veszik fel az elzárt öltönyt, a munkaidő leteltével oda rakják le, és a saját öltözékükben távoznak. Az alábbi feltételek alapján minősíthetőek-e az öltönyök munkaruhának, mentesítve ezáltal az intézményt a természetbeni juttatásokat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség alól?
Kapcsolódó címkék:  
1269. kérdés  
A tűzoltóságunk tevékenysége tárgyi mentes tevékenység (Sz75). Mint önkormányzati felügyelet alá tartozó költségvetési szerv, így közhatalmi tevékenységet végző szervnek is minősül. Melyik számlákra kell könyvelni az alábbi tételeket: - koszorúvásárlás temetésre, - számítógép-alkatrészek (pl. videokártya, winchester, egér, billentyű), - autópályamatrica-kifizetés, - tanfolyami étkezés költsége, - Mikulás-csomag?
1270. kérdés  
Hogyan kell a feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítését számvitelileg kezelni? A számviteli törvény 23. § (5) bekezdés szerint (a 249-es szerint kötelezően alkalmazandó paragrafusát) kell sorolni a készletek közé, vagy a 249/2000. Korm. rend. IX. mellékletének 2/a pontjának megfelelően csak akkor kötelező átsorolni, ha az értékesítés hosszú időt vesz igénybe? A 2-es számlaosztályban is kell rögzíteni az átsorolást? A bevételt a 931-en kell könyvelni akkor is, ha a 2-esbe át kell sorolni?
1271. kérdés  
Polgármesteri hivatal köztisztviselője vagyok. A használatomban lévő személygépkocsival (amelynek egyik hozzátartozóm a tulajdonosa) járok belföldi továbbképzésekre. Fizethet-e a munkáltatóm költségtérítést ezen utak után?
1272. kérdés  
Intézményünk 6 dolgozója továbbképzésen vett részt. A kétnapos továbbképzés önköltséges volt, az étkezési költséget és a szállásdíjat az intézmény fizette. Elszámolható-e az étkezési díj és a szállásdíj belföldi kiküldetésként?
Kapcsolódó címke:
1273. kérdés  
Munkahelyemen a dolgozókat saját mikrobusszal szállítják munkába. Természetbeni juttatásnak minősül-e a szállítás? Kell-e utána adót fizetni a dolgozónak, illetve a munkáltatónak? Emellett 4000 Ft értékű étkezési hozzájárulást fizetünk a dolgozónak, étkezési utalvány formájában. Helyesen jár-e el az intézet, ha a dolgozóval a rá vonatkozó km után megállapított bérlet árának 20%-át befizetteti?
1274. kérdés  
Polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézményeink esetén van-e jogszabályi előírás arra vonatkozóan, hogy a reprezentációs költségek adókötelezettségeinek megállapításánál mely bevételeket kell figyelembe venni, illetve milyen mértékű adókötelezettség terheli intézményeinket, valamint van-e külön előírás költségvetési szervek esetén, hogy mi számolható el reprezentációs költségként?
Kapcsolódó címke:
1275. kérdés  
A Költségvetési Levelek 52. számának 1206. kérdésére azt a tájékoztatást kaptuk, hogy belföldi kiküldetés esetén az igénybe vett közlekedési eszközök menetjegyeit számlával kell igazolni. A törvény q) pontja viszont csak az utazási jegy ellenértékéről szól, mely pontot kell figyelembe vennünk?
Kapcsolódó címke:
1276. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk, dolgozónk 2005. szeptember 23-ától 2006. február 23-áig tölti nyugdíjazás miatti felmentési idejét. 2005. június 13-ától augusztus 17-éig betegszabadságon, majd felmentéséig szabadságon volt. Jár-e a dolgozónak az egyhavi különjuttatás?
Kapcsolódó címkék:  
1277. kérdés  
Bölcsőde dietetikus főiskolai végzettséggel alkalmazna élelmezésvezetőt. Ezen munkakör "C", "D", "E" fizetési osztályban tölthető be. Ennek ellenére besorolható-e a főiskola alapján "F" fizetési osztályba?
1278. kérdés  
Költségvetési intézménynél dolgoztam, majd 2004. október 25-én nyugdíjba vonultam. Ez évben nem kaptam különjuttatást. Hogyan kaphatom meg az engem megillető juttatást? Kinek kell intézkednie a kifizetés iránt?
Kapcsolódó címkék:  
1279. kérdés  
Közszférában dolgozom 2001 óta. 2003 decemberében kaptunk egyhavi különjuttatást, 2004. év során nem, majd 2005. év januárjában az kifizetésre került. Most olyan véleményeket hallani, hogy 2006 januárjában nem illet meg bennünket a különjuttatás, mert az a 2005. évi lenne, és idén már kaptunk egyhavi különjuttatást. Önök szerint kell-e a munkáltatónak intézkedni a kifizetés iránt?
Kapcsolódó címkék:  
1280. kérdés  
Miként változnak az államháztartási támogatások miatti arányosításra vonatkozó szabályok 2006-tól?