Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

97. Költségvetési Levelek / 2008. június 10.

TARTALOM

2057. kérdés Fordított adózás elszámolása
A fordított adózással kapcsolatos kontírozást szeretném tudni, mikor könyvelem a számlán nem szereplő áfát teljesítésként? A bevallás során, vagy a számlával egyidejűleg "előírom" egy pénzforgalom nélküli számlával szemben?
2058. kérdés Fordított adózásba tartozó felújítás elszámolása
Intézményünk műhelyében gipszkarton válaszfal szerelésével átalakítást végeztek. A szolgáltatás után fordítottan adózunk, a számlát is így kaptuk. A felújítás oktatási tevékenységhez kapcsolódik, ami adómentes, így az áfa visszaigénylésére nem kerül sor. Állományba vételkor aktiválandó összegnél figyelembe kell-e venni az így befizetett áfát?
2059. kérdés Fordított adózási kötelezettség határidői
Központi költségvetési intézmény vagyunk. A fordított adózásnál mikor kell befizetni és bevallani az áfát, ha éves bevallók vagyunk?
2060. kérdés Önkormányzati ingatlanon végrehajtott beruházás
Önkormányzat határozott időre bérbe adta művelődési házát áfaalany vállalkozónak, aki toldalék-épületrészt emelt az épülethez. A beruházást saját költségén végezte, az ingatlant nyilvántartásában vezette. A szerződés lejártával térítésmentesen átadta az ingatlant azzal, hogy a piaci érték áfarészének befizetését nem vállalja, rendezze az önkormányzat. A polgármesteri hivatal az áfát az adóhatóság felé bevallotta, megfizette (2008. 02. 15-én). A vállalkozó 2008. 03. 31-én leszámlázta az önkormányzat felé az áfa összegét azzal, hogy ő a bevallásra kötelezett. Várjuk véleményét, hogy miként járjon el az önkormányzat, figyelembe véve azt, hogy az áfabevallást, -fizetést már teljesítette!
2061. kérdés Légkondicionáló beszerelésének áfája
Polgármesteri hivatalunk légkondicionálót szereltetett be áprilisban a hivatalba. Azt szeretnénk tudni, hogy jól állították-e ki számunkra a számlát. A fordított adózás szabályai szerint kellett kiállítani, vagy nem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2062. kérdés Reprezentációs kiadás
Rendezvényről szóló számla tartalmaz ételt és kitelepülési díjat. Reprezentációnak minősül-e a kitelepülési díj?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2063. kérdés Csekély értékű ajándékok
Intézményünk olyan csekély értékű ajándékot szeretne adni a dolgozóknak, amely az Szja-tv. szerint adómentes. Azonban nem egyértelmű számunkra, hogy az új szabályozás szerint adhatunk-e ilyen csekély értékű ajándékot több termékcsoporton belül felhasználható, úgynevezett multikategóriás vásárlási utalvány formájában.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2064. kérdés Teljesítés időpontjának meghatározása őrzés-védelmi szolgáltatás esetén
Önkormányzatunk különböző ingatlanjainak védelmére őrző-védő szolgáltatást vesz igénybe egy cégtől. Mikor van a teljesítés időpontja, minek kell szerepelnie a számlán, ha a fizetés havi átalánydíj alapján történik, illetve ha a fizetés a teljesített őrzés-védelmi órák alapján elszámolással történik?
2065. kérdés Adómentes internethasználat
Intézményünk a lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a munkavállalók internet-előfizetéséhez. Már több munkavállalónk jelezte, hogy mobilinternetre szeretné a szerződését átváltani. Ebben az esetben is lehet adómentes támogatást adni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2066. kérdés Munkába járáshoz használt bérlet költségtérítése
Munkatársunk egy másik városban lévő lakóhelyéről vonattal jár be naponta az intézetbe. A nagy távolság miatt gyorsvonattal utazik oda-vissza. Az elmúlt hónapban első osztályra szóló bérletet vásárolt. Kérdésünk, hogy az intézmény köteles-e megtéríteni a drágább (első osztályú vasúti kocsira szóló) bérletet, illetve ha megtéríti, akkor lesz-e munkatársunknak vagy az intézetnek adófizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2067. kérdés Pénzmozgások könyvelése költségvetési szervek devizabankszámláin
Hogyan kell a költségvetésben könyvelni a devizabankszámlán jelentkező kiadásokat és bevételeket?
2068. kérdés Internetbekötés áfája
Kérdésem a fordított adózással kapcsolatos. Önkormányzatunk hivatali épületébe internetet köttetett be 2008 februárjában. A szolgáltató nem a fordított adózás szabályai szerint állította ki a számlát, helyesen járt-e el? Befogadhatjuk-e az így kiállított számlát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2069. kérdés Számítógéppel kiállított számla módosítása
Költségvetési szerv vagyunk, különböző beszerzéseket hajtottunk végre ez évben, ezeket gazdasági tevékenységünkhöz használtuk fel. A számlát részünkre helytelenül állították ki (számítógéppel kiállított számla), nem a megfelelő teljesítési időpont szerepel rajta. Mit lehet ez esetben tenni? Melyik időponttól vonhatjuk le az áfát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2070. kérdés Üdülési csekk, étkezési utalvány kezelési költségének áfája
Költségvetési szervként alkalmazottaink részére ingyenesen adunk üdülési, étkezési utalványt. Levonhatjuk-e az utalvány kezelési költségének áfáját, amit ránk áthárítottak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2071. kérdés Önkormányzati támogatás áfájának megítélése
Önkormányzatunk saját tulajdonú kht.-je részére támogatást nyújt. Kérem, segítsenek annak eldöntésében, hogy a támogatás után kell-e a kht.-nak áfát fizetnie!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2072. kérdés Önkormányzati bérlakások közös költsége
Az önkormányzat nevében bérbe adtunk lakásokat egy társasházban. Kérdésünk az lenne, hogy a közös költséget hogyan kell számláznunk a lakóknak?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére