Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó új feltételek

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. június 2. (Költségvetési Levelek 292. szám, 5205. kérdés)

Kérdés: Úgy értesültem, hogy 2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele, hogy a vevő rendelkezzen közösségi adószámmal. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő - társaságunk elsődlegesen osztrák és német területre értékesít - nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor áfát kell felszámítanunk? Társaságunk természetesen rendelkezik közösségi adószámmal, de az új szabály alapján, ha nem rendelkeznénk, akkor, mondjuk, a német eladó a Németországban érvényben lévő adókulccsal számlázná részünkre a terméket?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]adószámmal. Lényegében nem változtak az eddigiekhez képest az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó követelmények, az Áfa-tv. 89. §-ának 2020. január 1-jétől hatályos (1) bekezdése csak megerősíti, törvényi szintre emeli az eddig is ismert gyakorlatot. Az Áfa-tv. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel összhangban álló módosítása értelmében 2019. december 31-ét követően a Közösségen belüli termékértékesítések - az egyéb feltételek teljesülése mellett - kizárólag abban az esetben élveznek adómentességet, amennyiben a termék beszerzője közösségi adószámmal rendelkezik a Közösség egy, a termék feladási helyétől eltérő tagállamában. (Ezen közösségi adószám birtokában bizonyosodhat meg az eladó arról, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett.)Az új szabály értelmében a vevő köteles ezt az adószámát közölni a termékértékesítővel. Mivel az Áfa-tv. nem írja elő, hogy ezen kötelezettségének a termék beszerzője milyen formában köteles eleget tenni, ez alapvetően a felek közötti megállapodás kérdése. Annak igazolásaként, hogy a közlés megtörtént, elegendő a beszerző adószámát a számlán feltüntetni.Mindez azt jelenti, hogy ha vevőik, akik/amelyek Németországban, Ausztriában vagy a Közösség valamely más tagállamában - ahova a terméket a részükre kiszállítják Magyarországról - nem rendelkeznek közösségi adószámmal, akkor az értékesítésre fel kell számolniuk az adott termékre az Áfa-tv.-ben meghatározott adómértéket.A Héa-irányelvet módosító 2018/1910 tanácsi irányelv - amely beiktatta a Héa-irányelvbe a 2020. január 1-jével az Áfa-tv. 89. §-ának (1)-(1a) bekezdéseiben is megjelenő követelményt - 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy "a tagállamok legkésőbb 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal". E rendelkezés alapján elmondható, hogy 2020. január 1-jétől az Európai Unió valamennyi tagállamában az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés feltétele, hogy a másik tagállami beszerző rendelkezzen közösségi adószámmal. Ebből következően, amennyiben társaságuk nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor a másik tagállami partner az adott országban az adott termékre megállapított hozzáadottérték-adót köteles felszámítani.Az Áfa-tv. a fentieken túl a 89. § (1a) bekezdésében azt is rögzíti, hogy a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódó adómentesség nem érvényesíthető, amennyiben a terméket[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egy vizsgáztató áfakörös, és számlát állít ki az intézménynek a vizsgadíjról és az útiköltségről. Az útiköltségnek van áfatartalma?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk kizárólagos tulajdonában lévő kft.-je a múlt évben két üzlethelyiséget vásárolt, egy nagyobb projekt keretében. Az üzlethelyiségeket a kft. készleten (nem tárgyi eszközként) tartja nyilván, mivel azok beszerzésére későbbi értékesítés céljából...

Tovább a teljes cikkhez

A települési támogatás, illetve az összes önkormányzati rendeletben megállapított segély, támogatás áfa hatályán kívüli vagy adó alól mentes kiadás?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott rendeletében egyéb önként vállalt feladatként határozta meg a születési támogatást. A támogatás utalásának feltételeként határozta meg, hogy...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére