Áfabevallás önellenőrzése


Önkormányzatunk áfabevallását kívánja önellenőrizni. Ha a benyújtott önellenőrzés az eredeti áfabevallásban feltüntetett következő időszakra átvihető követelés összegét csökkenti, akkor az Art. 212. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alkalmazhatóak? Az említett rendelkezést lehet-e úgy értelmezni, hogy mivel az önellenőrzés nem tárt fel fizetendő adót, ezért a kiszámított önellenőrzési pótlék 5000 forint feletti részét nem kell megfizetni, vagy azért, mert önellenőrzéssel fizetendő adó nem is keletkezett, az Art. 212. §-ának (2) bekezdése nem is alkalmazható? Az önellenőrzés eredményeként kizárólag a következő időszakra átvihető követelés összege csökkent az értékesítést és/vagy beszerzést terhelő adót érintő korrekció eredményeként.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5988

[…] forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Értelmezésünk szerint a jogalkotó a rendelkezéssel azt az esetet preferálja, amikor az adózó ugyan a terhére tévedett, de az önellenőrzés mégsem eredményezett pótlólagos fizetési kötelezettséget, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során már hiánytalanul megfizette. Ilyen eset például, ha az adózó az eredeti esedékességkor adott adónemben túlfizetéssel rendelkezett, mely fedezetet nyújtott az önellenőrzéssel feltárt pótlólagos fizetési kötelezettségre (is). Mivel jelen esetben az adózói tévedés ugyan az adózó terhére esett, de végeredményben csak a következő időszakra átvihető követelés összegét érintette, azaz a megállapított különbözet az adószámlát nem érinti, így értelemszerűen pótlólagos fizetési kötelezettségről sem lehet szó, ami ugyanakkor nem arra vezethető vissza, hogy az adózó a különbözetet már megfizette, hanem arra, hogy […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.