Vállalkozási maradvány

Kérdés: Vállalkozási maradvány felhasználható-e alaptevékenységhez kapcsolódó céljuttatásra?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozási maradványt a költségvetési szervek felhasználhatják alaptevékenységük érdekében. Ennek a vállalkozási maradványnak a visszaforgatására többféle lehetőség van. Lehetőség van a vállalkozási maradvány igénybevételére, amely vállalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
Kapcsolódó címke:

Vállalkozási maradvány

Kérdés: Az 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 2009-2010. évben hatályos 96. § (2) bekezdése szerint "a vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására, fejlesztésére a tárgyévtől számított két éven belül felhasznált összegre vonatkozóan a költségvetési szervet befizetési kötelezettség nem terheli". Ezt a szabályt az Áht. 2011. évi 99. § (3) bekezdése is megőrizte. Hogyan lehet alkalmazni ezt a szabályt, mert a 292/2009. korm. rendelet - Ámr. - 215. §-a sem 2010-ben, sem 2011-ben nem ad erre vonatkozó útmutatást, sőt a (2) bekezdés ab) pontjában az előző évi - alaptevékenység ellátására fel nem használt - maradványt befizetési kötelezettséget növelő tételként szerepelteti.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben hivatkozott jogszabályok nem mondanak ellentegymásnak. A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységébőlszármazó vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékévelmegegyező százalékát köteles a tárgyévi beszámolás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.
Kapcsolódó címke: