Közigazgatási versenyvizsga


Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2010. március 16-án (127. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2601

[…] megelőzően közszolgálati jogviszonnyal rendelkező államtitkárnak, a szakállamtitkárnak az állami vezetői szolgálati jogviszonya megszűnését követő 2 éven belül pályázati eljárás lefolytatása és közigazgatási versenyvizsga nélkül is adható köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás, kinevezés, feltéve hogy legalább 3 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. A miniszter az általa irányított vagy felügyelt államigazgatási szerv tekintetében rendeletében meghatározhatja azokat a munkaköröket - vezetői kinevezés, megbízás kivételével -, amelyek betöltéséhez nem kell pályázati eljárást lefolytatni, feltéve hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. Helyi önkormányzat rendeletében határozhatja meg azokat a munkaköröket - vezetői beosztás kivételével -, amelyek pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők, feltéve hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezést kapott köztisztviselőnek próbaideje alatt kell közigazgatási versenyvizsgát tennie. Sikertelen vizsga esetén a közszolgálati jogviszonya megszűnik. Az adott szervnél a pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3%-át (minimum 1 fő). A hivatali szervezet vezetője - helyi önkormányzatnál a jegyző - a pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott köztisztviselői kinevezésről tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert. A pályázati eljárás alól indokolt esetben - a kormány rendeletében meghatározott kiválasztási eljárás lefolytatása érdekében - a központi közszolgálati hatóság vezetője mentesítést adhat. A mentesítéssel egyidejűleg a jelölt számára halasztás adható a közigazgatási versenyvizsga letételére is, az így vezetői kinevezést, vezetői megbízást kapott köztisztviselőnek próbaideje alatt kell közigazgatási versenyvizsgát tennie. A vizsga alóli mentesítésre a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján abban az esetben is van lehetőség, ha az, aki a rendelet hatálybalépésekor már közszolgálati jogviszonyban áll, és legalább 2 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, közszolgálati jogviszonya megszűnését követő 5 éven keresztül mentes a versenyvizsga letétele alól. Mentességet élvez az a személy, aki az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül részt vevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdése szerint létesít közszolgálati jogviszonyt. Az sem kötelezett közigazgatási versenyvizsga letételére, aki 2009. november 30-ig a jogviszony létesítése során, a jogviszony létesítésével egy időben vezetői megbízást vagy kinevezést kap. Akkor is mentesül a köztisztviselő a versenyvizsga letétele alól közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt, ha legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. A feltett kérdésben elmondják, hogy a köztisztviselő kolléganő […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.