Közlekedési kötség elszámolása


Költségvetési szerv belföldi kiküldetés esetén milyen módon tudja közlekedési költségként elszámolni a busz-, illetve vonatjegyet? A problémát az okozza, hogy a dolgozók rendszerint 50%-os közalkalmazotti kedvezménnyel utaznak, így vásárolják meg a menetjegyüket. Ez esetben a tömegközlekedési vállalat az intézmény nevére nem állít ki számlát. Elegendő-e a menetjegy leadása a kiküldetés mellé, vagy számlával is kell igazolni az utazást? Ha igen, akkor elfogadható-e a dolgozó nevére kiállított számla?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. január 18-án (318. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5645

[…] alapján kell lekönyvelni. Az Sztv. 166. §-a szerint számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.A kiküldetési rendelvény és a kiküldetés időtartamára és helyszínére vonatkozó utazási jegy együttesen hitelt érdemlően bizonyítja a kiküldetéssel kapcsolatban felmerült kiadást.Kiküldetésnél a munkavállaló előleget vehet fel, mellyel utólag számol el. Utólagos elszámolásra felvett előleggel a munkáltató nevére szóló számlával kell elszámolni. Az így elszámolt kiadások sem a munkáltatónál, sem a magánszemélynél nem keletkeztetnek adó- és járulékfizetési kötelezettséget.A munkáltató nevére kiállított bizonylat alapján elszámolt összeg után a munkáltatónál vizsgálandók az adózási feltételek, vagyis a munkáltató felel azért, hogy elszámolható […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.