×

49. Költségvetési Levelek / 2005. augusztus 9.
TARTALOM

     
1144. kérdés  
A 193/2003. Korm. r. 6. § (3) bekezdés rendelkezése alapján elláthatja-e az egyszemélyes belső ellenőri feladatokat az intézmény jogtanácsosa? Amennyiben van külön belső ellenőrzési egységvezető (és nem ő a belső ellenőr), akkor a belső ellenőr más munkakörben is foglalkoztatható?
Kapcsolódó címke:
1145. kérdés  
Román állampolgár Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkezik. 2003. februártól kft. ügyvezetője, 50% tulajdoni hányaddal, díjazása 15 ezer forint. Milyen jogviszonyban láthatja el feladatát? Megbízás 10% költséghányaddal vagy társas vállalkozóként? Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?
Kapcsolódó címke:
1146. kérdés  
Táppénzen, ill. GYES-en lévő dolgozónak adható-e természetbeni étkezési hozzájárulás? A táppénzen lévő dolgozót 3500 Ft értékű étkezési utalvány megilleti-e?
Kapcsolódó címkék:  
1147. kérdés  
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával intézményünk egy erre szakosodott irodát bízott meg. Hol, melyik főkönyvi számon kell ennek költségeit kimutatni? A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint az abban foglalt javítások költségeit hol kell megtervezni (felújítás – dologi kiadás)?
Kapcsolódó címkék:  
1148. kérdés  
Költségvetési intézményünk saját termelésű készletek (díszletek, jelmezek) előállításával foglalkozik. Az elkészült díszletek, jelmezek tényleges költségeinek dokumentálására használjuk a "Saját műhelyben készült (színpadi) készletek kalkulációja" c. nyomtatványt. A színpadi ruházatot és díszleteket – értékhatárra tekintet nélkül – teljes összegben költségként számoljuk el. A továbbiakban ezekről csak mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy ez elegendő-e, vagyis a nyilvántartásunk megfelel-e a számviteli törvény előírásainak.
1149. kérdés  
Megilleti-e szakkönyvvásárlási támogatás 2005. évben azt a pedagógust, aki 2004. május 14-ével megszakította a GYES-t, munkába állt? Természetesen először a szabadságát vette ki, így tényleges munkakezdése 2004. augusztus 16-a volt.
Kapcsolódó címke:
1150. kérdés  
Egy középiskola gondnokaként dolgozom, iskolánk riasztórendszerrel van felszerelve. Feladatomul tűzték ki a riasztások ellenőrzését is, ezért bármely napszakban, időszakban, ha riasztás történik, be kell mennem azt ellenőrizni. Van hogy hetente, de van amikor fél év is eltelik riasztás nélkül. A munkaköri leírásomban ez a feladat nem szerepel, csupán az, hogy "köteles ellátni minden egyéb feladatot, amivel felettese megbízza". Jár-e ezért nekem valamilyen díj, pl. készenléti díj, amiért szabadidőmben ezt a feladatot is ellátom?
1151. kérdés  
A megyei és városi művelődési központ fenntartója a város. A szűkös költségvetésre hivatkozva az igazgatóhelyettes pótlékát meg akarják szüntetni. A feladatkör marad, csak a pótlékot kívánják elvonni. Törvényes ez az eljárás? Mi a teendő?
Kapcsolódó címke:
1152. kérdés  
Iskolánk gazdasági vezetője 1990-ben végzett a számviteli főiskolán. 2003-ban regisztráltatta magát, mint mérlegképes könyvelő. Jár-e a számviteli főiskola és a mérlegképes könyvelői felsőfokú végzettség alapján a Kjt. 66. § (2) bekezdése szerinti 5%-os illetménynövekedés?
Kapcsolódó címkék:  
1153. kérdés  
2006. július 21-én töltöm az 57. életévemet. 2006. június 25-én 38 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem. Munkahelyet minden esetben "áthelyezés" bejegyzéssel változtattam. Milyen juttatásokat kaphatok, ha megállapítják részemre az előrehozott öregségi nyugdíjat? Milyen juttatásokat kaphatok akkor, ha kezdeményezem nyugdíjazásomat? Megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat?
1154. kérdés  
Egy közalkalmazott középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelenleg nem szakirányú főiskolai tanulmányokat folytat, a betöltött munkaköréhez ez nem szükséges. Továbbra is a mostani munkakörében fog dolgozni. Igaz-e, hogy csak akkor sorolható magasabb fizetési fokozatba, ha a diplomáját 2005. július 1-jéig megkapja? Milyen jogszabály alapján?
1155. kérdés  
Intézményi étkeztetés esetén, ha a tanulók és az alkalmazottak nem készpénzben, hanem csekken fizetik be a térítési díjat, kell-e minden egyes csekkhez nyugtát kibocsátani, vagy csak kérésre számlát?
Kapcsolódó címke:
1156. kérdés  
Közalkalmazott 2000. évben jogosult volt a 30 éves jubileumi jutalomra, amit nem kapott meg. Az őt foglalkoztató intézményt – átszervezés során – a fenntartó a mi intézményünkbe olvasztotta be. Az akkori vagy a jelenlegi illetménnyel kell kifizetni a jutalmat? Ki igazolja azt, hogy akkor nem került kifizetésre?
1157. kérdés  
Jogviszony megszűnése a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor. Milyen juttatások járnak ezen jogcímű felmentéskor?
Kapcsolódó címke:
1158. kérdés  
Intézményünkben a gazdasági vezető mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. Jelenleg főiskolán gazdaságiinformatikus-képzésben vesz részt, a harmadik évfolyamot végezte el, még két félév hátra van. Amennyiben a főiskolát elvégzi, az államvizsgát leteszi, de nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kaphat, az F kategóriába jövőre besorolható lesz-e?
1159. kérdés  
Egyetemi végzettségem van, de szakközépiskolában gépírásból is érettségiztem. Művelődésszervező és kulturális menedzser a beosztásom, munkám során használok számítógépet, vagyis a gépírást. A gépírásért jár-e nekem a "további szakképesítés utáni" 5%?