Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

49. Költségvetési Levelek / 2005. augusztus 9.

TARTALOM

1144. kérdés Belső ellenőrök
A 193/2003. Korm. r. 6. § (3) bekezdés rendelkezése alapján elláthatja-e az egyszemélyes belső ellenőri feladatokat az intézmény jogtanácsosa? Amennyiben van külön belső ellenőrzési egységvezető (és nem ő a belső ellenőr), akkor a belső ellenőr más munkakörben is foglalkoztatható?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1145. kérdés Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár járulékfizetési kötelezettsége
Román állampolgár Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkezik. 2003. februártól kft. ügyvezetője, 50% tulajdoni hányaddal, díjazása 15 ezer forint. Milyen jogviszonyban láthatja el feladatát? Megbízás 10% költséghányaddal vagy társas vállalkozóként? Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1146. kérdés Természetben nyújtott étkeztetés, illetve étkezési utalvány
Táppénzen, ill. GYES-en lévő dolgozónak adható-e természetbeni étkezési hozzájárulás? A táppénzen lévő dolgozót 3500 Ft értékű étkezési utalvány megilleti-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1147. kérdés Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek elszámolása
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával intézményünk egy erre szakosodott irodát bízott meg. Hol, melyik főkönyvi számon kell ennek költségeit kimutatni? A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint az abban foglalt javítások költségeit hol kell megtervezni (felújítás - dologi kiadás)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1148. kérdés Saját előállítású jelmezek, díszletek költségeinek elszámolása
Költségvetési intézményünk saját termelésű készletek (díszletek, jelmezek) előállításával foglalkozik. Az elkészült díszletek, jelmezek tényleges költségeinek dokumentálására használjuk a "Saját műhelyben készült (színpadi) készletek kalkulációja" c. nyomtatványt. A színpadi ruházatot és díszleteket - értékhatárra tekintet nélkül - teljes összegben költségként számoljuk el. A továbbiakban ezekről csak mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy ez elegendő-e, vagyis a nyilvántartásunk megfelel-e a számviteli törvény előírásainak.
1149. kérdés Szakkönyvvásárlási támogatás
Megilleti-e szakkönyvvásárlási támogatás 2005. évben azt a pedagógust, aki 2004. május 14-ével megszakította a GYES-t, munkába állt? Természetesen először a szabadságát vette ki, így tényleges munkakezdése 2004. augusztus 16-a volt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1150. kérdés Gondnok készenléte
Egy középiskola gondnokaként dolgozom, iskolánk riasztórendszerrel van felszerelve. Feladatomul tűzték ki a riasztások ellenőrzését is, ezért bármely napszakban, időszakban, ha riasztás történik, be kell mennem azt ellenőrizni. Van hogy hetente, de van amikor fél év is eltelik riasztás nélkül. A munkaköri leírásomban ez a feladat nem szerepel, csupán az, hogy "köteles ellátni minden egyéb feladatot, amivel felettese megbízza". Jár-e ezért nekem valamilyen díj, pl. készenléti díj, amiért szabadidőmben ezt a feladatot is ellátom?
1151. kérdés Vezetői pótlék
A megyei és városi művelődési központ fenntartója a város. A szűkös költségvetésre hivatkozva az igazgatóhelyettes pótlékát meg akarják szüntetni. A feladatkör marad, csak a pótlékot kívánják elvonni. Törvényes ez az eljárás? Mi a teendő?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1152. kérdés Illetménynövekedés
Iskolánk gazdasági vezetője 1990-ben végzett a számviteli főiskolán. 2003-ban regisztráltatta magát, mint mérlegképes könyvelő. Jár-e a számviteli főiskola és a mérlegképes könyvelői felsőfokú végzettség alapján a Kjt. 66. § (2) bekezdése szerinti 5%-os illetménynövekedés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1153. kérdés Közalkalmazott nyugdíjazása
2006. július 21-én töltöm az 57. életévemet. 2006. június 25-én 38 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem. Munkahelyet minden esetben "áthelyezés" bejegyzéssel változtattam. Milyen juttatásokat kaphatok, ha megállapítják részemre az előrehozott öregségi nyugdíjat? Milyen juttatásokat kaphatok akkor, ha kezdeményezem nyugdíjazásomat? Megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat?
1154. kérdés Közalkalmazott előresorolása
Egy közalkalmazott középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelenleg nem szakirányú főiskolai tanulmányokat folytat, a betöltött munkaköréhez ez nem szükséges. Továbbra is a mostani munkakörében fog dolgozni. Igaz-e, hogy csak akkor sorolható magasabb fizetési fokozatba, ha a diplomáját 2005. július 1-jéig megkapja? Milyen jogszabály alapján?
1155. kérdés Nyugta-, illetve számlakibocsátás
Intézményi étkeztetés esetén, ha a tanulók és az alkalmazottak nem készpénzben, hanem csekken fizetik be a térítési díjat, kell-e minden egyes csekkhez nyugtát kibocsátani, vagy csak kérésre számlát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1156. kérdés Jubileumi jutalom kifizetésének elmaradása
Közalkalmazott 2000. évben jogosult volt a 30 éves jubileumi jutalomra, amit nem kapott meg. Az őt foglalkoztató intézményt - átszervezés során - a fenntartó a mi intézményünkbe olvasztotta be. Az akkori vagy a jelenlegi illetménnyel kell kifizetni a jutalmat? Ki igazolja azt, hogy akkor nem került kifizetésre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1157. kérdés Jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó juttatások
Jogviszony megszűnése a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor. Milyen juttatások járnak ezen jogcímű felmentéskor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1158. kérdés Gazdasági vezető besorolása
Intézményünkben a gazdasági vezető mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. Jelenleg főiskolán gazdaságiinformatikus-képzésben vesz részt, a harmadik évfolyamot végezte el, még két félév hátra van. Amennyiben a főiskolát elvégzi, az államvizsgát leteszi, de nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kaphat, az F kategóriába jövőre besorolható lesz-e?
1159. kérdés Közalkalmazott besorolása
Egyetemi végzettségem van, de szakközépiskolában gépírásból is érettségiztem. Művelődésszervező és kulturális menedzser a beosztásom, munkám során használok számítógépet, vagyis a gépírást. A gépírásért jár-e nekem a "további szakképesítés utáni" 5%?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére